Gå till innehållet

”Utnyttja kompetensen inom ljusdesign”

Arkitektkontoren hänger inte med i utvecklingen. De missar möjligheten att använda sig av professionella ljusdesigners, skriver Mikael Castanius, vd Belysningsbranschen.

Belysningsfrågan har blivit allt mer komplicerad i takt med den snabba teknikutvecklingen, framförallt inom LED-teknik och styrning. Energiförbrukning, funktion och stämning är bara några faktorer som påverkas positivt av en god ljusplanering men för att uppnå det behövs den specialkompetens som yrkesgruppen ljusplanerare och ljusdesigners besitter. I en ny Novus-undersökning tvingas vi tyvärr konstatera att landets arkitektkontor inte har hängt med i utvecklingen och i alltför liten utsträckning utnyttjar denna specialkompetens.

Ljus är ett kompetensområde som är grundläggande för att skapa miljöer där människor trivs. Ljusets kvantitet och kvalitet påverkar människors välbefinnande, säkerhet och trygghet, men också den ekologiska hållbarheten av en byggnad. Trots det ser vi att belysning alltför ofta planeras utan att professionella ljusdesigners involveras i projekten, någonting som borde vara en självklarhet.

Att det ser ut så visar en undersökning som branschorganisationen Belysningsbranschen genomfört i samarbete med Novus. Intervjuer har gjorts med 107 arkitektkontor som har fler än fem anställda. Resultatet är nedslående:

  • Sju av tio arkitektkontor anlitar extern konsult för ljus men det är i de allra flesta fallen en elkonsult (inte en ljusdesigner).
  • Endast ett av tio arkitektkontor anlitar en ljusdesigner, och då enbart i hälften av projekten.

På de svenska arkitektskolorna finns idag ingen standardiserad ljusutbildning och på en del arkitektutbildningar saknas utbildning i ämnet belysning helt.  Däremot finns ljusdesignutbildningar på flera håll i landet, vid Tekniska högskolan i Jönköping, KTH i Stockholm och Stockholms Tekniska institut. Sverige ligger i framkant när det gäller ljusutbildningar men långt efter när det gäller att skapa konstruktiva samarbeten mellan arkitekter och ljusdesingers i byggprojekt.

Inom belysningsbranschen anser vi att det är olyckligt att landets arkitektkontor inte ser potentialen i att anlita en ljusdesigner (som har specialistkunskap i ämnet). Ljusdesignern kan i nära samarbete med en arkitekt bidra med dimensioner som inte bara skapar ett förbättrat energiutnyttjande, utan även leda till ökat välbefinnande och trivsel och dessutom lyfta den arkitektoniska gestaltningen av en byggnad.

För att klara framtidens krav och för att skapa en positiv utveckling av byggsektorn måste landets arkitektkontor i allt större utsträckning utnyttja den kompetens som idag faktiskt finns inom ljusplanering i Sverige.

Mer att läsa