Den  16 december förra året antog Göteborgs Byggnadsnämnd en plan för Heden där ny bebyggelse föreslås på den östra delen, längs Sten Sturegatan. Förslaget innebär att Hedens yta minskas radikalt och därmed förstörs. Det tycker stadsarkitekten Björn Siesjö är helt i sin ordning med argumentet att Heden är en skräpig och oanvänd plats. Parodi på hög nivå. Men tyvärr ett vanligt fenomen när det diskuteras stadsbyggnad i Göteborg.

Som stadsrum är Heden unikt. En stor yta, centralt i en stor stad. Ett demokratiskt, folkligt och öppet rum för alla i Göteborg. Men även ett stadsrum som vittnar om en insikt om betydelsen av att ha plats för tillfälliga händelser. Heden gör Göteborg unikt. Mot den bakgrunden är det besynnerligt att Heden av många betraktas som ett simpelt tomrum som är till för att exploateras.

Heden är klassisk Göteborgsk historia. Exercisheden, som var det tidiga namnet, var ett övningsfält för Göteborgs garnison som började användas i början av 1700-talet. 1867 donerade grosshandlaren Julius Lindström pengar för bygget av Exercishuset. som skulle ”…tjena till gymnastik- och exercislokal för folkskolornas ungdom”. 1925 presenterade Förste stadsingenjör Albert Lilienberg en stadsplan där Heden var viktig som stor och öppen plats i det framtida Göteborg.

”… betydelsen av denna centrala, stora yta kommer i framtiden säkerligen att bli större än nu, att döma av den allt högre vikt, som lägges vid kroppslig fostran och av det ständigt växande behovet av rekreation ut i det fria”.

60 000 ungdomar från hela världen, pojkar och flickor, fattiga som rika, kommer varje år till Göteborg för att spela fotboll och handboll och träffas. Det är fantastiskt. Och även ekonomiskt viktigt för staden. Gothia cup och Partille cup skapar världsomspännande goodwill för Göteborg som turistbyrån, eller organisationer som Göteborg & co, aldrig kommer i närheten av.

Varför detta intresse av att bygga just på Heden när det samtidigt finns så många platser i närheten som enkelt kan bebyggas? Exempelvis alla tomma parkeringsplatser och parkeringshus i centrala Göteborg? Mobilisera de ytorna och skapa bostäder och verksamheter där istället för parkering. Det blir snabbt 3 000 nya bostäder och en tätare, mer levande, stad.

Rör inte Heden! Det är min och andra göteborgares egendom som inte får säljas av hursomhelst till byggbolag. Låt inte Heden utvecklas till en plats enbart för de som har råd att köpa nya och dyra bostadsrätter.

Det Heden behöver är förändring. Heden, idag misshandlat, har alla förutsättningar att bli en vacker plats. Den dubbla allén vid Södra vägen är en fin och lummig övergång från Vasagatan innan det stora öppna. Gör sådana breda alléer runt hela Heden. Ta bort alla parkeringsytor,
hållplatskurer, stängsel, konstgräs, provisoriska baracker och hotell. Låt Heden fortsätta vara ett komplement till traditionella parker såsom Vasaparken och Slottskogen. Heden är en annan sorts plats, en plats där man kan göra saker tillsammans, oavsett bakgrund. En central plats att vara aktiv på och vara tillsammans med andra göteborgare, från alla stadsdelar. Fotboll, boule, yoga, handboll, stora möten, tennis, hästkapplöpningar, badminton, idrott, cirkus, tillfälliga evenemang, stora utställningar, workshops, events eller musik. På vintern en stor skridskobana och skidspår?

Heden är klassisk Göteborgsmark och ingår tillsammans med Feskekyrkan, Älvsborgsbron, Haga och Liseberg i det som räknas som Göteborgs ikoner. Men Heden är också något mer, en unik gåva, full med möjligheter, som inte får förstöras.