Gå till innehållet

REPLIK: ”Vi står upp för studenterna – och för praktiklön”

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson svarar på studenten Nora Juhlins debattinlägg om att praktisera utan lön.

Nora Juhlin, student på SLU Alnarp, frågar varför Sveriges Arkitekter inte står upp för lön under praktiken. Det gör vi förstås och självklart är det så att även landskapsarkitektstudenter omfattas av förbundets rekommendationer för praktiklön. Vi har rekommenderade praktiklöner på mellan 20 200 kronor och 22 600 kronor beroende på om du tagit din kandidat eller ej. Men det som Nora Juhlin tar upp i sin debattartikel är inte praktik utan en praktikkurs som är en del av utbildningen. Det är alltså ingen anställning och då kan ingen lön utgå.

I dagsläget är det bara SLU bland arkitektutbildningarna som har praktik som en del av den fem år långa utbildningen. Det är alltså ingen extra termin som ska finansieras med studiemedel. Landskapsarkitektstudenterna har ju samma möjligheter som andra arkitektstudenter att göra vanlig praktik med en praktiklön utanför studierna. Sveriges Arkitekter tycker att praktik under utbildningen är bra, men det är viktigt då att den praktikkursen håller en hög kvalitet och innehåller något annat än att bara utföra ett arbete som ofta liknar en nyanställds, som Nora Juhlin beskriver att många vittnar om. Vi förstår också svårigheten med att skaffa en praktikplats när lärosätet inte tillgodoser det själva – här har också företagen, kommunerna och andra arbetsplatser en viktig roll i att aktivt erbjuda praktikplatser i dialog med SLU. Det vinner alla på.

Sveriges Arkitekter har en fortlöpande dialog med alla arkitektutbildningarna. Det här är en viktig fråga och det är bra att frågan kommer upp och diskuteras. Vi kommer, tillsammans med Sveriges Arkitekter Studenterna, att uppvakta SLU i denna fråga inom kort.

Mer att läsa