Gå till innehållet

REPLIK: ”Vi måste våga göra tuffa avväganden”

Stadsarkitekt Björn Siesjö svarar på Emma Svanbergs inlägg där hon kritiserar planerna på att riva Valhallabadet i Göteborg för att bygga en ny multiarena.

Emma Svanberg reagerar på ett politiskt beslut att lägga den nya arenan på platsen där Valhallabadet ligger idag. Avsikten med beslutet är att ersätta den gamla arenan, Scandinavium, som byggdes på 1970-talet. Alternativet, att först riva Scandinavium och sedan bygga en ny arena på samma plats, hade lämnat staden utan denna typ av arena i tre till fyra år. Hon anser att jag som stadsarkitekt borde ha stoppat detta beslut, men någon ansökan om rivningslov är ännu inte inskickad eller beslutad om.

Att arbeta i en politiskt styrd organisation bygger på att vi tjänstepersoner tar fram underlag och ger rekommendationer om beslut som sedan politikerna kan välja att följa eller inte. Min arbetstid handlar ju i mångt och mycket om det Svanberg talar om, att försöka påverka allmänhet, politiker och näringsliv om att bidra till att bygga en vackrare, mer välfungerande och hållbar stad.

I fallet Valhallabadet togs ett beslut om ett yrkande som man kan beklaga, men som hade mycket mer i vågskålarna än just den äldre byggnaden. Badhus har sällan ett så långt liv som det Valhalla har levt. Badet skulle säkert kunna byggas om för att behålla sin funktion i femtio år till… om man inte alls bryr sig om vad det kostar.

Svanberg tycker inte att vi någonsin ska riva funktionella, kvalitativa byggnader i staden. Gott så, men vem avgör om de är funktionella och kvalitativa? Är Scandinavium det? Är badet det?

Vi ska fortsätta att ifrågasätta onödiga rivningar, men vi måste kunna höja blicken, och se till stadens hela funktion som gestaltad livsmiljö, både nu och för kommande generationer. Då måste vi göra om hela staden till en mera hållbart fungerande organism, som uthålligt kan vara ett hem för många människor. Om vi ska klara omställningen till en hållbarare stad så får vi nog riva, eller bygga om, en hel del byggnader och anläggningar. Vi måste våga göra tuffa avväganden om den sammanlagda nyttan för göteborgarna, nu och i framtiden.

Björn Siesjö är arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Göteborgs Stad.

Mer att läsa