Gå till innehållet

REPLIK: Medlemmarnas representanter utser vinnarna

Det finns ingen anledning att ändra på hur juryer och pristagare utses, skriver Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson i ett svar på Pär Eliaesons inlägg om Kritikerpriset.

Sveriges Arkitekter är en demokratisk organisation där medlemmarnas engagemang är avgörande för inriktningen. Det gäller även våra priser. Förbundsstyrelsen utser förtroendevalda till de fyra akademierna – för arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och planering – och de väljer i sin tur ledamöter i juryerna för arkitekturpriserna.

I fråga om Kritikerpriset väljs enligt stadgarna två arkitekter och två skribenter, av akademin för arkitektur efter förslag från övriga akademier. I fråga om både detta pris och de övriga är det alltså medlemmarnas representanter som utser vinnarna. Förbundets bestämda mening är att förfarandet fungerar bra och att det inte finns någon anledning att ändra på det.

Precis som Pär Eliaeson ser vi arkitekturkritik som ett gott verktyg för att kontinuerligt höja kvaliteten på arkitektur. Den för dessutom ut kunskap om vad arkitektur är och gör till en bredare publik, vilket är ytterligare ett syfte med Kritikerpriset.

Mer att läsa