Gå till innehållet

REPLIK: ”LOU kommer att vara prioriterat”

Sveriges Arkitekters styrelse har beslutat att till stämman föreslå att Sveriges Arkitekter ska erbjuda konsulttjänster i form av en upphandlingstjänst, skriver förbundsdirektör Tobias Olsson i ett svar till Jens Deurell.

Jens Deurell har rätt i att den offentliga upphandlingen är av stor betydelse för arkitekturen och för arkitekterna. Som en följd av motionen från styrelsens företagarutskott har Sveriges Arkitekters styrelse beslutat att till stämman föreslå att Sveriges Arkitekter ska kunna erbjuda konsulttjänster i form av en upphandlingstjänst. Jens Deurell har också rätt i att kansliets utredning av frågan skulle ha kunnat påbörjas tidigare och varit mer uttömmande men av olika anledningar har så inte skett och jag kan bara beklaga det.

Det finns ett stort behov att kunna handla upp arkitekttjänster på ett bättre sätt.

Styrelsen har även beslutat att till stämman föreslå att arbetet med LOU är en av tolv prioriterade frågor nästa verksamhetsperiod. Det innebär bland annat att Sveriges Arkitekter kraftigt ska öka rådgivningen och handledning till och öka kunskapen hos offentliga beställare.

Detta kan ske på många olika sätt – genom rådgivning i konkreta fall, genom handböcker, utbildningar och påverkan av de företag och organisationer som redan idag säljer upphandlingstjänster. Det finns ett stort behov att kunna handla upp arkitekttjänster på ett bättre sätt. Redan idag tillhandahåller Sveriges Arkitekter en tävlingsservice och stöd i enskilda upphandlingar till exempel när det finns beställare som vill pröva nya upphandlingsmetoder där vi deltar för att visa upp goda exempel för andra upphandlande myndigheter.

Det kvarstår en del främst juridiska men även affärsmässiga frågetecken kring upphandlingstjänsten och beroende på utformning så är det också en kompetensfråga. Upphandlingstjänsten kan vara ett viktigt svar på undermåliga offentliga upphandlingar, men det är inte det enda. Arkitekturens genomslag skulle bli mångfalt större om Upphandlingsmyndigheten (den myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling) tillsammans med SKL (som organiserar kommunala och regionala beställare) skulle ha en adekvat rådgivning och upphandlingskompetens från början.

Mer att läsa