Gå till innehållet

“Missat Arkitektprov är ett stort bakslag för utbildningarna”

Att Arkitektprovet inte genomfördes 2020 gör att motiverade individer med stor fallenhet för arkitekturämnet riskerar att falla bort. Man bör överväga att kompensera för årets snedfördelning i antagningsförfarandet 2021, skriver Goran Rashid.

I vanliga fall hade i dessa dagar ett hundratal förväntansfulla provdeltagare inväntat besked om framtida studier i arkitektur. Årets Arkitektprov ställdes dock som bekant in i början av april till följd av den rådande pandemin.

Beslutet att ställa in Arkitektprovet, som på goda grunder har kritiserats, medför att urvalet till arkitektutbildningarna i år enbart baseras på betygsmeriter och resultat från högskoleprovet. Detta innebär ett stort bakslag, inte bara för alla ambitiösa provdeltagare som genom hopp och förtvivlan investerat tid och möda, utan även för arkitekturskolornas ambition om en breddad rekrytering till utbildningen.

I våra grannländer Danmark och Norge har arkitekturskolorna under våren funnit digitala lösningar som inneburit att man med rättssäkerheten i behåll har kunnat genomföra motsvarande prov. Således har man därigenom troligen förhindrat en potentiell kompetensförlust som ett inställt prov hade kunnat betyda.

Mot bakgrund av detta föreslås därför att skolorna inför 2021 års Arkitektprov utarbetar och säkerställer alternativa lösningar som möjliggör ett slutförande av provet utifall något oförutsett skulle inträffa

Av egen erfarenhet och genom god insyn i arbetet med Arkitektprovet vet jag att de svenska skolorna, i kölvattnet av det inställda provet, riskerar att förlora motiverade individer med stor fallenhet för arkitekturämnet.

Mot bakgrund av detta föreslås därför att skolorna inför 2021 års Arkitektprov utarbetar och säkerställer alternativa lösningar som möjliggör ett slutförande av provet utifall något oförutsett skulle inträffa.

Dessutom bör man överväga en kompensatorisk platsfördelning där uppemot två tredjedelar av samtliga utbildningsplatser tillfaller sökande som skriver Arkitektprovet. På så vis skulle man inte bara återställa rekryteringsbalansen, utan även ge årets provdeltagare, som trots allt kämpat förgäves, ett incitament om att inte ge upp drömmen om att bli arkitekt.

Mer att läsa