Gå till innehållet

“Karlatornet är ett uttryck för satsning på ny teknologi”

Karlatornet gynnar Göteborgs fortsatta utveckling som Västsveriges tillväxtmotor, skriver Leif Bernholdsson, ansvarig för översiktsplanen för Norra Älvstranden 1984-1989.

Höghusprojektet Karlatornet på Hisingen i Göteborg har fått kritik av Jöran Bellman, Claes Caldenby och Sören Olsson (GP Debatt 15/3) för sin storlek som i sin tur skapar nackdelar för den sociala miljön och gör det svårt att anpassa till stadsbild och topografi. Jag anser att kritiken är alltför ensidig och grov. Projektet är en utmaning som kan sporra till positiva lösningar!

I regionernas Europa har Göteborg ett guldläge i tyngdpunkten mellan Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Staden expanderar med en tydlig näringslivsstruktur som grund. Science Centers kopplas samman med en stadsbana och ger en struktur som utvecklar den centrala regionen och skapar förutsättningar för en integration mellan näringsliv och stadsbyggande. Detta är frukten av att Göteborg tidigt satsat på att lokalisera universitet och högskola i centrala lägen.

Platsen är väl vald med hänsyn till topografin. Göteborg har funnit ett passande läge för höghus!

Lindholmen Science Center växer på platsen där Göteborg profilerade sig med skeppsbyggeri i stor skala på 70-talet. Framgången kan nu återuppstå i ny skepnad. Karlatornet blir uttrycket för en satsning på ny teknologi inom fordonsindustrin och utveckling av industrirobotar. Att Volvo samlar sin forskning och utveckling i närliggande Lundby Campus kan bli ett kraftfullt stöd för Science Centerstrukturen och ett bra underlag för Karlatornet.

Projektet ligger i centrum av den pågående utvecklingen av Science Centers på båda älvstränderna. Platsen är väl vald med hänsyn till topografin. Göteborg har funnit ett passande läge för höghus! Ramberget är tillräckligt kraftfullt för att samspela med Karlatornet.

Karlatornet har ett funktionellt samband med centrala Göteborg och kommer att ge ett vidgat centrumområde som behövs vid en regionförstoring. Karlatornet ger en blandstadskvalitet som tillgodoser efterfrågan på olika bostadstyper som behövs i en storstadsmiljö. Projektet gynnar Göteborgs fortsatta utveckling som Västsveriges tillväxtmotor.

Mer att läsa