Gå till innehållet

“Hyresrätten är den mest lönsamma affären”

Bostadsmarknaden har allt för länge varit en värld där man kan tälja guld med pennkniv. Men det spelar ingen roll vad vi som arkitekter ritar om vi inte kan räkna, skriver Magnus Månsson, koncernchef på Semrén och Månsson.

Det pratades om ”chockvågor” på bostadsmarknaden häromdagen när Wallenstam meddelade att bolaget ställer om 90 bostadsrätter till hyresrätter. Inte så konstigt, kanske. Marknaden är ovanligt nervös för närvarande och Wallenstams utspel kommer givetvis att få konsekvenser – och påverka mängder av fastighetsutvecklares pågående och framtida projekt.

Trots att bristen på bostäder i Sverige kvarstår och att vi har ett fortsatt ekonomiskt gynnsamt läge med god konjunktur, hög tillväxt och låg ränta, märks ett allt svalare intresse på bostadsrättsmarknaden. På Semrén & Månsson märkte vi av de första tecknen redan efter sommaren genom ett ökat antal förfrågningar om att rita hyresrätter och önskemål att se över om bostadsrätter kan ritas om till hyresrätter. Tendensen var lätt att tyda; beställarna intog beredskap inför en kraftfull förändring.

Vi måste bevisa att vi tar ansvar genom hela byggprocessen och att vi kan rita smartare, effektivare och med fortsatt värde för fastighetsägare, boende och samhället i stort.

Nu går vi ofrånkomligen mot en mer osäker bostadsmarknad. Och det ställer nya och högre krav på oss som arkitekter. Vi måste bevisa att vi tar ansvar genom hela byggprocessen och att vi kan rita smartare, effektivare och med fortsatt värde för fastighetsägare, boende och samhället i stort.

Ett kalkstensgolv i en bostad är till exempel en stor investering på kort sikt, men skapar långt större värden över tid både för fastigheten i sig och för de som ska bo i den. Dyrt idag, billigt i morgon, är en gammal klok byggmästarkunskap som blivit alltför sällsynt på dagens kostnadsoptimerade bostadsmarknad.

Låt mig belysa med ett exempel. Redan 2003 fick vårt arkitektkontor en markanvisning av Göteborgs stad. Vi valde då att inte bara gå in som arkitekter, utan också som byggherre i projektet med över 60 hyresrätter på Danska vägen i Göteborg. Målet var att bevisa att det går att bygga hyresrätter, inte bara billigare utan också med vinst. Och vi fick rätt, många gånger om. Det är lärdomar som kommit andra fastighetsutvecklare till gagn sedan dess. För trots hög materialkvalitet låg produktionskostnaderna i Danska vägen-projektet klart under snittet. I och med marknadens svängning aktualiseras nu kunskapen från att bygga i egen regi. Hyresrätten är här för att stanna. Näst efter hotell är det den mest exklusiva boendeformen. Om man jämför utifrån parametrarna ekonomisk risk och service så är hyresrätten tveklöst bättre än bostadsrätten.

Kort sagt, hyresrätten är en lönsam affär för alla. Så nu måste vi sätta igång och rita och bygga fler hyresrätter som skapar värde för både beställarna, de boende och samhället i stort.

Mer att läsa