Gå till innehållet

”Gör Lewerentz blomsterkiosk till byggnads­minne och besöks­centrum!”

Blomsterkiosken på Östra kyrkogården i Malmö bör bli byggnadsminne och ett besökscenter för arkitekten Sigurd Lewerentz som ägnade mer än 50 år åt kyrkogårdens utformning.  

Skönhetsrådet i Malmö har nyligen lämnat in en ansökan om byggnadsminnesförklaring av den internationellt kända Blomsterkiosken till länsstyrelsen. Varför vill vi i Skönhetsrådet att det som Sigurd Lewerentz själv kallade ”Servicebyggnad för blommor vid Scheelegatan” ska byggnadsminnesförklaras? 

Det finns flera argument. Namnet Lewerentz väger tungt i vår arkitekturhistoria och intresset för hans livsverk ökar ständigt. Idag vallfärdar arkitekter, forskare och studenter från hela världen för att besöka hans verk. 

Lewerentz har ansetts vara en exklusiv arkitekt med en liten produktion. Men det är märkligt, för när man ser efter arbetade han med allt från gångjärn till möbler, bostäder, fabriker, teatrar, riksdagshus, kyrkor – och kyrkogårdar. Den ena, Skogskyrkogården i Stockholm som han skapade tillsammans med Gunnar Asplund, är på FN:s världsarvslista, och hans verk Östra Kyrkogården i Malmö är av samma dignitet. Klippankyrkan, arbetarbostäderna i Helsingborg är andra viktiga verk i Skåne liksom Malmö Stadsteater som han också var delaktig i.

Östra kyrkogården är ändå särskilt intressant eftersom den representerar ett livsverk – från att Lewerentz vann tävlingen om kyrkogården 1916 till Blomsterkiosken, hans sista verk som blev klart 1969.

Men Östra kyrkogården är ändå särskilt intressant eftersom den representerar ett livsverk – från att Lewerentz vann tävlingen om kyrkogården 1916 till Blomsterkiosken, hans sista verk som blev klart 1969.

Nästa år är det femtio år sedan Lewerentz dog och i år är det alltså femtiofem år sedan Blomsterkiosken invigdes. Tyvärr har den inte åldrats med behag – en oformlig tillbyggnad här, ett fult nytt plåttak där, ett krossat skyltfönster som länge väntat på ny ruta från Italien. Besökarna häpnar över bristen på omsorg och respekt, varför ser en ikonisk byggnad ut så här?

Det är en märklig byggnad och i ärlighetens namn har den nog aldrig lämpat sig för sitt syfte. Vore det inte bra om både blomsterhandlare och -köpare gavs bättre villkor?

För tio år sedan renoverades kapellen S:t Gertrud och S:t Knut under en synnerligen kompetent ledning med ett vackert resultat som följd. Det samma bör ske med Blomsterkiosken som då kanske kan få en ny mening som besökscentrum i det lysande mästerverk som Östra Kyrkogården är.

Agneta Hammer är arkitekt SAR/MSA och ordförande i Skönhetsrådet i Malmö.

Mer att läsa