Gå till innehållet

”För liten friyta för barnen!”

I Varberg planeras en förskola där barnen bara får sju kvadratmeter friyta utomhus. Har kommunen utvecklat en egen norm?

Friytan är den markarea som finns kring byggnader. Vid en förskola skall friytan innehålla utrymmen för rörelselek, bygglek, sandlek, vattenlek, trädgårdsskötsel, etcetera samt sovterrass.

Under tiden fram till 1980-talet, när Socialstyrelsen ansvarade för förskolornas ytbehov, normerades friytan till cirka 55–60 kvadratmeter per barn. Under tiden som nu kommunerna själva har tagit över ansvaret, har friytan successivt minskats och nu har Boverket och forskning kommit fram till att den rekommenderade storleken på friyta vid en förskola bör vara minst 35–40 kvadratmeter per barn.

Inom lotten 9 i den planerade nya stadsdelen Västerport etapp 1 i Varberg föreslås fyra stycken förskoleavdelningar med sammanlagt 70–90 barn. Friytan för förskolebarnen ges på en egen delvis skuggig tomt på ca 500– 600 kvadratmeter (en tredjedel av innergårdens totalarea). Den inre verksamheten ska inrymmas på cirka 840 kvadratmeter, cirka tio kvadrat per barn, och den föreslagna yttre friytan skulle bli cirka sju kvadratmeter per barn. Alltså till och med mindre yttre yta, jämfört med den inre!

Den inre verksamheten ska inrymmas på cirka 840 kvadratmeter, cirka tio kvadrat per barn, och den föreslagna yttre friytan skulle bli cirka sju kvadratmeter per barn.

I detta kvarter kan det möjligen inrymmas högst en avdelning förskola med cirka 15 barn, som då får en friyta på 35–40 kvadratmeter per barn.

Har Varbergs kommun utvecklat en egen norm för friyta vid förskolor? Bör inte våra barn ha tillgång till uteaktiviteter i stället för att tvingas sitta inne?

Thomas Ericsson är arkitekt SAR/MSA.

Mer att läsa