Gå till innehållet

“Växjö kommun och vi är stolta över stadshuset”

REPLIK. Daan Cedergren, affärutvecklingschef på Sweco, svarar på Olof Thedins debattartikel om Växjö stadshus.

I sommar står Växjö station och kommunhus färdig och är i grunden ett resultat av två arkitektkontors arbeten, White arkitekter som står för gestaltning och Sweco Architects för projektering. I processen och arbetet med byggnaden har det uppkommit diskussioner om problemet med att byta arkitekt under projektets gång. Om just denna problematik debatterar Olof Thedin här i Arkitekten den 20 januari.

Vi håller med Olof Thedin i sak när han påvisar problemen vid byte av arkitekt, där risken är överhängande att de ursprungliga intentionerna tappas bort. Detta är särskilt problematiskt vid arkitekttävlingar. Dock vill vi med denna replik uppmärksamma att ett par omständigheter i debattartikeln är direkt felaktiga.

När det gäller Växjö station och kommunhus uppstod en debatt 2018 om att det fanns för stora skillnader mellan ursprungsskissen av White och den aktuella gestaltningen gjord av Sweco. Sweco gjorde justeringar och resultatet blev ett närmande till den ursprungliga visionen. Vi vill i detta sammanhang också klargöra att den illustration som är markerad med Skanska/Sweco som skribenten medsänt sin artikel, är en bild som togs fram i ett mycket tidigt skede i samband med bygglovshandlingen. Bilden visar inte det korrekta, slutgiltiga resultatet. Bilden ersattes av en uppdaterad visualiseringsbild som delgavs kund och allmänhet.

Att vi hade ett lägre pris grundade sig på att den ursprungliga omfattningen av vårt uppdrag var betydligt mindre än den White lämnat pris på.

Olof Thedin skriver att Sweco skulle prisdumpat sig in i uppdraget genom att ha lämnat ett pris som var en tredjedel av Whites. Det var inte priset som avgjorde att Sweco fick uppdraget, vi tillfrågades om att hjälpa Skanska med projekteringen på grund av deras förtroende för vår kompetens. Att vi hade ett lägre pris grundade sig på att den ursprungliga omfattningen av vårt uppdrag var betydligt mindre än den White lämnat pris på.

Vad gäller kommentaren om glasfasaden hade beslutet att frångå dubbelglasfasad redan tagits innan Sweco fanns med i projektet. Dubbelglasfasaden var inte möjlig att genomföra av flera anledningar och det var inget som Sweco hade föreslagit eller tagit beslut om.

När det kommer till byggnadsvolymen som Olof Thedin anser är för stor för platsen vill vi tydliggöra att den faktiskt har minskat i förhållande till tävlingsförslaget vilket gör att den nu ryms inom detaljplanen. Under glasfasaden döljer sig fortfarande en innovativ träbyggnad som visar nya sätt att utforma publika byggnader hållbart och som vi alla i branschen kan dra lärdomar av.  

När vi nu ser huset stå färdigbyggt känner både vi och Växjö kommun stolthet över en byggnad som är en viktig del i stadens utveckling. Vi är övertygade om att både invånare och besökare ser fram emot invigningen i sommar när byggnaden tas i bruk.

Mer att läsa