Debatt

”Vi vill bygga en bättre värld – inte förstöra världen genom att bygga”

21 oktober 2021

Vi måste tillsammans och på allvar ta tag i att minska byggbranschens utsläpp innan det är för sent, skriver företrädare för Architects Climate Action Network Sverige. 

Annons
Foto Markus Spiske

Architects Climate Action Network Sverige, ACAN Sverige, hette tidigare Architects for Future Sverige.

Vi representerar Architects Climate Action Network Sverige, ACAN Sverige, del av ett internationellt nätverk som arbetar för att byggbranschen ska ställa om till att hålla sig inom ramen för Parisavtalet och motverka klimatkrisen.

Vi fick veta att företrädare för Sveriges Arkitekter skulle ha ett möte med Märta Stenevi, bostadsminister, och Per Bolund, miljö- och klimatminister för att diskutera byggbranschens möjligheter till omställning.

Vi skickade med några frågor.

Annons

Vem har koll på budgeten? Enligt Naturskyddsföreningens uppskattning har vi i Sverige 260 miljoner ton koldioxid kvar att förbruka totalt för resten av mänskligheten – vilket beräknas ta slut inom fem år om vi fortsätter i nuvarande utsläppstakt.

Vi är många arkitekter som är oroade eftersom vi arbetar i långsamma processer och känner att den systemomställning vi så väl behöver går alldeles för långsamt.

Byggbranschen står idag för cirka 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp och den siffran minskar inte. Även om klimatdeklarationer och gränsvärden för utsläpp införs tar det alldeles för lång tid innan de har effekt.

Kommer vi inte veta att vi har använt upp budgeten förrän det är för sent? Kan vi bygga allt vi vill eller måste vi prioritera – har branschen en nödbroms?

Räcker skogen? Och hur mår den? Inom bygg och fastighetsbranschen finns en stor tilltro till träbyggande som ett klimatsmartare alternativ till betong och därför lösningen på branschens höga utsläpp. Men hur det svenska skogsbruket bedrivs idag skapar ju också nya problem.

Byggbranschen borde kunna driva efterfrågan på verkligt hållbart producerad träråvara. Kvalitet istället för kvantitet. Timmer istället för biomassa. Men då kan vi inte bara fortsätta som förut. Att skogen är en oändlig resurs är det väl ingen som egentligen tror på?

Annons

Måste vi verkligen välja mellan att ha en byggbransch och att ha grundvatten på Gotland? Vi behöver minska vårt beroende av cement, vilket alla turer i Cementa-frågan gör väldigt uppenbart. Både på grund av hur eller var den bryts och vilka utsläpp den ger upphov till.

Att bara byta betong mot andra material – om det ens är möjligt – löser inte heller grundproblemet. Inga resurser räcker för evigt.

Hur skapar vi en framtidssäkrad byggbransch? Cementa-situationen avslöjar en chockerande brist på framförhållning på alla plan. Vilken blir nästa kris?

Det finns så mycket mer att diskutera. Hur minimerar vi rivningar och onödiga ombyggnadsprojekt? (Att via ROT få bidrag till att riva ut köket varje gång en bostad byter ägare är knappast resurseffektivt.) Hur använder vi våra befintliga byggnader mer effektivt? Vi har till exempel en massa kontorsfastigheter som stod tomma större delen av tiden redan före pandemin. Hur uppmuntras resurseffektivitet och cirkularitet? Det borde inte kunna vara lönsamt att riva och skapa avfall.

Vi vill uppmuntra till att tänka stort och att vi tillsammans tar tag i problemen på allvar innan det är för sent.

Vi arkitekter vill bygga en bättre värld, inte förstöra världen genom att bygga.

Annons

Anna Holst inredningsarkitekt

Anna Mistry Bergbom arkitekt

Anna-Karin Nilsson byggnadsingenjör

Hanna Persson arkitekt

Henrik Lindholm inredningsarkitekt

Mia Border landskapsarkitekt

Sara Boustedt arkitekt

Tove Sjöberg inredningsarkitekt

3 kommentarer

Hej – och tack för tips!
Inger, om du ser detta så kontakta oss gärna på info@architectscan.se, vi kan inte se dina kontaktuppgifter men pratar gärna mer.

Tack för denna artikel! Den gjorde mig glad och mer hoppfull för framtiden. Arkitekter som tar stort ansvar i en fråga som delvis kan skada dem i deras jobb. Jag frågade en gång på ett möte hur det kom sig att arkitekter i arbetsför ålder så sällan var med i offentlig debatt om byggplaner som ansågs felaktiga eller onödiga – är det för att man är rädd för sitt arbete. Ja fick jag till svar från talaren, en arkitekt och ingen sa emot.
Vi som har till uppgift att svara på detaljplaner är mer och mer frustrerade över att ganska nya hus rivs för större bostadshus och kontor ska byggas centralt och alla träd tas ner trots att det finns tomma kontor och lediga lägenheter. Det verkar som markägarna vill passa på innan det blir mer klimatkritik och försvårande regler. Ta gärna kontakt med mig så får ni höra häpnadsväckande förslag, t ex byggbolag som chansar med planer på t ex 10-våningshus bland villabebyggelse, hus som ska byggas precis framför q märkta byggnad, bostadshus i en park m.m.

Utmärkt initiativ!

Förslag: Liera er med någon progressiv byggare. Jag tänker på Lennart Weiss, men det finns säkert flera.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till nästa artikel