Gå till innehållet

”Våga satsa på kontoren – men sluta bygga nytt!”

Tillsammans med fastighetsägare och hyresgäster måste vi ta gemensamt ansvar för att skapa kontor som är anpassade till det nya arbetslivet ­– utan att bygga nytt, skriver Niklas Larsén och Venke Osnes.

Pandemin har satt ljuset på hur och var vi arbetar. Det ställer nya krav på arbetsgivare, kontor – och fastighetsägare. Trots det uppger fler än hälften av landets tjänstemän att deras kontor inte har anpassats efter pandemin. Det är dags för fastighetsägare att tänka nytt i stället för att bygga nytt.

Klädjätten H&M omskrevs nyligen efter att deras nya policy för kontorsanställda i Sverige orsakat internt ramaskri. Koncernens krav på att tjänstemännen ska befinna sig på kontoret fyra dagar i veckan ska ha orsakat missnöje och en protestlista med tusentals underskrifter. Samtidigt har många bolag gått åt andra hållet och infört så kallade ”work from anywhere-policies”. Pandemin blev en revolution för hemarbete både på nationell och global nivå. Och oavsett vägval ställer det helt nya krav på fastighetsägare och deras hyresgäster.  
 
I en Sifo-undersökning
om svenska tjänstemäns inställning till kontor och fysisk arbetsplats som gjorts på uppdrag av oss på MER arkitekter, uppger endast en dryg tredjedel av de tillfrågade att deras kontor förändrats permanent med anledning av pandemin. Resten sitter i kontor som ser precis likadana ut som innan. Det här tyder på att varken fastighetsägare eller arbetsgivare hänger med. Och för att inte drabbas av kontor som ekar tomma och bara kostar pengar är det dags att agera, och det nu. 

Vi ser att många inreder för stora lokaler eller inreder för behov som inte längre finns.


Att dimensionera kontoren är i dag svårare än någonsin. Vi ser att många inreder för stora lokaler eller inreder för behov som inte längre finns. Men här finns lösningar, som dock kräver mod hos såväl fastighetsägare som hyrestagare. De förstnämnda har historiskt sett byggt sin intäktsmodell på att höja hyrorna vid ombyggnation och renovering. Men hyresgästanpassade ombyggnationer för med sig risken att lokalerna snabbt blir oattraktiva och dessutom kräver långa hyreskontrakt.
 
Så varför inte utmana intäktsmodellen och ta betalt för service i stället för ombyggnation? Precis som debatten som rasar kring onödiga renoveringar i våra hem, borde vi tala om detsamma när det gäller våra kontor. Och vi i branschen har djupa insikter inom detta. Att skapa högst värde för kunden med minst påverkan på miljön, borde vara allas vår målsättning.

Här är några punkter som enligt oss kan leda oss mot målet:

  • Genom att borga för att fastigheten har ett kvalitativt skal kommer lokalerna att upplevas attraktiva över tid – oberoende av hyresgäster.
  • Med hjälp av enkla medel kan kontorsytorna förändras från exempelvis mötesrum till öppna ytor. Även det kommer att skapa attraktiva fastigheter för hyresgäster.
  • Service som mötesrum, gym och restaurang bör göras befintligt, medan kontorslokalerna kan anpassas. Fastighetsägarna kan då underlätta för att skapa flexibla och hållbara utrymmen. Och intäkterna kan då motiveras av utbyggd service i stället för ombyggnation.
  • I flexibla lokaler kan fastighetsägare och hyresgäster också rymma fler anställda på samma yta. Det går att med enkla medel lyckas växa sin organisation i befintliga lokaler.

Så, våga tänka annorlunda och underlätta för dessa flexibla kontor. Det är något som hyresgäster och arbetstagare efterfrågar och det stärker också branschen ur ett hållbarhetsperspektiv.  Vi har en lång väg att gå. Och här kan vi ta gemensamt ansvar. Så låt oss sluta bygga nytt och våga tänka nytt! 

Venke Osnes och Niklas Larsén är vd-duo på MER arkitekter.  

Mer att läsa