Debatt

”Timpris är det minst intressanta”

29 oktober 2020

Få formuleringar i en lagtext har skapat sådan förvirring och rädsla som ”ekonomiskt mest fördelaktiga” i lagen om offentlig upphandling, LOU, skriver arkitekten Anders Bodin.

Annons

Lägsta pris? ”Det gäller spik, om ens det, och definitivt inte vid tjänsteupphandlingar” sa Konkurrensverket, som utövar tillsyn över hur lagen om offentlig upphandling fungerar, på ett seminarium i Almedalen.

Få formuleringar i en lagtext har skapat sådan förvirring och rädsla som ”ekonomiskt mest fördelaktiga” i lagen om offentlig upphandling, LOU. Men ”ekonomiskt mest fördelaktiga” ska tolkas som ”det långsiktigt bäst hushållande med beställarens resurser”. Det vill säga: En utvärdering av en tjänsteupphandling ska väga anbudens kvalitativa aspekter tillsammans med ”inköpspris”.

Av alla utvärderingsmodeller som används finns det en som tyvärr blivit populär. Den utgår från arkitektens timpris för att sedan räkna av kvalitetspoäng. Den modellen spär på föreställningen att det är timpriset som styr. Dessutom känns det bakvänt att räkna av kvalitet.

Annons

Varje arkitektuppdrag är unikt. Därför måste varje uppdrag beskrivas noga. Först när uppdraget beskrivits kan upphandlingsform väljas och kvalitetskriterier formuleras. Vad är det vi vill ha? Vad behövs för att få det? Detta analys- och formuleringsarbete måste göras av de i sakfrågan insatta tillsammans med en upphandlare.

Jag blir nedslagen av rapporterna om prisdumpning i artikeln ”Låga anbud gäckar branschen” (Arkitekten nummer 10/2020). Anledningen till skambuden är att anbudsgivarna inte litade på att beställaren tydligt skulle väga in kvalitetskriterierna.

I sina tjänsteupphandlingar har Riksbanken en efterföljansvärd formulering: ”I Riksbankens ambition att skapa förutsättningar för en god affär för båda parter, kommer timpriser under 800 kronor per timme ej medföra högre poäng”. Syftet med detta är just att försvåra för taktiska anbud. Värdet 800 har Riksbanken kommit fram till genom marknadsstudier av de lägsta priser som erbjuds på arkitektmarknaden samt en beräkning av vad en firma långsiktigt måste ta ut för att kunna leverera en tjänst med kvalitet. Det innebär alltså summan av normal lön, sociala avgifter, overhead och vinst.

Varje upphandling har unika krav och därmed unika kriterier. Jag har i femton år, sen LOU introducerades, medverkat i upphandling av arkitekter för Statens fastighetsverk. Efter analys av kraven på dessa arkitekter fann vi att timpris var det minst intressanta. Så mycket viktigare att arkitekterna förstår sin roll, har kompetensen, finns till hands och kommunicerar flitigt. Och inte ritar bort massa timmar på felaktiga underlag.

Så här ser de tio kriterierna ut för dessa upphandlingar. I vårt fall har alla kriterier samma vikt, men i andra upphandlingar kan, efter analys av uppdragets krav, förstås tyngdpunkterna förskjutas.

  1. För uppdraget nödvändiga fackkunskaper (10%)
  2. Väl utvecklad arkitektonisk hållning (10%)
  3. Samarbetsförmåga på olika organisatoriska nivåer, lyhördhet, ledar- och samordningsförmåga samt pedagogisk förmåga (10%)
  4. Förmåga till gestaltningskvalitet i helhet och detalj (10%)
  5. God kunskap om liknande projekt (10%)
  6. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (10%)
  7. Visad initiativkraft (10%)
  8. Personalkapacitet, nätverk och andra resurser (10%)
  9. Tillgänglighet för beställaren (10%)
  10. Arvoden/timpriser (10%)

Anbudsgivaren ska alltså lämna in ett material som gör det möjligt att utvärdera vart och ett av de tio kriterierna enligt skalan: tillfyllest (1 poäng), bra (2) och mycket bra (3).

Annons

Låt mig avsluta med ännu en hälsning från Konkurrensverket: Myndigheter ägnar för mycket tid åt upphandlingens teknikaliteter och alldeles för lite tid åt att beskriva uppdraget och de kriterier som följer av det. Och för lite tid åt att i efterhand reflektera: Fick vi det vi ville ha?

mer om upphandling

Upphandlingsmodellerna beskrivs kortfattat i Arkitektens handbok.

Hela LOU finns på nätet.

Konkurrensverkets seminarium i Almedalen 2015 hette Myter om offentlig upphandling.

Author no image

Anders Bodin Arkitekt SAR/MSA, Tekn. dr

Relaterade artiklar:

3 kommentarer

Till Björn.
Utmärkt upplägg. Som jag ser det helt inom LOU.
En beställare borde kunna skriva: ”Vi bedömer att detta är en uppgift av en svårighetsgrad som i denna region förskyller en timpenning om 950kr/tim. Punkt. Utvärderingen av anbuden för att hitta det för beställaren långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kommer ske efter utvärdering av: lyhördhet, kompetens, snabbhet och kvalitet….
Typ nått sånt.
/Anders

Hej Anders!
Skönt att med ålderns rätt inte behöva engagera mig i offentliga upphandlingar.
För över 10 år sedan, antagligen mer … 15, blev mitt kontor på den tiden (AQ arkitekter) överraskade av att en offentlig beställare i Södertälje utan att anbudsgivarna kände till det hade bestämt vilken nivå på timarvode som var ”det optimala”. Anbud som låg under eller över det normerande timpriset fick sämre poäng i utvärderingen. Smart och initierat gjort av beställaren.
Det var dock en lärdom som vi inte hade någon nytta vid nästa LOU-upphandling. Inget verkar ha hänt sedan dess tyvärr.
Björn Norman

Tack Anders!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till nästa artikel