Gå till innehållet

”Skapa Arkitekt­avdraget eller slopa ROT!”

Om ROT-avdraget ska finnas bör även arkitekttjänster ingå. Våra råd och ställningstaganden kan bidra till bättre klimatanpassning och nyansera entreprenörernas grepp om småhusbebyggelsen, skriver landskapsarkitekt Nima Karimzadeh.

I en klimatomställning blir det allt viktigare att utifrån befintliga förutsättningar, och med mindre tillägg, omformulera vår byggda miljö. Ur den aspekten kommer arkitekter spela en större roll i att inte bara nå klimatmålen, men även förändra det kulturella förhållningssättet till bostaden.  

Idag ges skatteavdrag för många former av arbeten inom om- och tillbyggnad men av någon anledning så klassas inte arkitektens resonerande, analyserande och planerande arbete som likvärdigt hantverkarnas fysiska arbete. Den insats som en konsulterande arkitekt kan göra kan innebära att vi som samhälle bygger mer klimatsmart i både rådgivning av teknisk utformning men även i förståelsen om den livsstil som hör ihop med bostaden. 

Skulle våra tjänster omfattas av skatteavdraget skulle det kunna möjliggöra bättre arkitektur i Sverige. Vi som ritar blir bättre på att förstå platser i stora som små skalor, vi får möjlighet till fler utredningar och detaljstudier och privatpersoner får möjlighet till mer genomtänka beslut och processer. Att vi får möjlighet att jobba i olika skalor skulle öka det lärande vi förvaltar över ett yrkesliv, där en insikt och referens kring en enskild bostad kan komma att gynna ett offentligt rum, och vice versa. 

Vi har även möjlighet att förbättra ställningstaganden som påverkar miljö och klimat och nyanserar entreprenörsidans grepp om småhusbebyggelsen. 

Att skapa underlag för avdrag på liknande arbeten har varit en kontroversiell fråga, och i många fall gynnar det enbart den höginkomsttagande andelen av befolkningen, som i många fall redan nyttjar våra tjänster. Vi är dessutom en priviligierad kår med långa utbildningar som inte är i behov av mer arbete. På så vis är ett avdrag omotiverat, om det enbart är till förmån för oss. Jag ger mig inte in i avdragets ursprung utan påpekar enbart dess nuvarande inkonsekventa form då det inte inkluderar vårt arbete i en alltmer cirkulär verklighet. Arkitekten är det första steget i en om- och tillbyggnad och bör således ingå, vi har även möjlighet att förbättra ställningstaganden som påverkar miljö och klimat och nyanserar entreprenörsidans grepp om småhusbebyggelsen.   

Som landskapsarkitekt stöter jag på många privatpersoner som är intresserade av hjälp i frågor om utformning och växtval, småskaliga VA-anläggningar, dagvattenhantering, naturpooler som renas av växter och skapar mervärden för djurliv och självklart vackra och välplanerade rum. Det finns mycket att göra i den lilla skalan som utgör en stor skala och många privatpersoner är intresserade av att utforma sina bostäder i enlighet med den omställning som krävs för klimatet. 

Så länge det finns ett ROT-avdrag bör arkitekttjänster ingå i det, och genom att införa det skulle vi kunna åstadkomma en klimatanpassning även inom småhusbebyggelsen. Ställ därtill krav på att om-och tillbyggnaden måste bidra till exempelvis ökad biologisk mångfald eller innebära bättre nyttjande av befintlig boyta, så att skattereduktionen fungerar som en premie för klimatomställning och god arkitektur snarare än en subventionering av försäljningsrenoveringar i Stockholm.

Nima Karimzadeh är landskapsarkitekt LAR/MSA

Mer att läsa