Debatt

”Respektera vars och ens rätt till åsikter”

26 juni 2020

Tonläget i debatten om gestaltningsfrågor är inte alltid så sakligt och respektfullt som man kunde önska, skriver Sveriges Arkitekters etiska nämnd.

Annons
Illustration Istock

Medlemmar i Sveriges Arkitekter har uppmärksammat Etiska nämnden på en hårdnande samtalston när man diskuterar arkitektur och stadsbyggande.

Under våren har det funnits många anledningar att följa den ovanligt livliga arkitektur­debatten i både traditionella och sociala medier. Det har bland annat handlat om Kasper Salin-vinnaren Viva, kommuners vilja att bestämma över estetiken och kritik mot en allmänt likriktad arkitektur.

Som arkitekter gläds vi i Etiska nämnden förstås åt att gestaltningsfrågorna fått ta en större plats i offentligheten och debatteras bland både arkitekter och en intresserad allmänhet.

Men tyvärr är tonläget i debatten inte alltid så sakligt och respektfullt som man kunde önska, vilket också synts bland de kontakter som tagits med oss under senaste tiden, där medlemmar uppmärksammat oss på en hårdnande samtalston när man diskuterar arkitektur och stadsbyggande. Det har också förekommit ärenden som behandlar hur arkitekter tar över andras projekt och där upphovspersoner menar att idéer otillåtet har kopierats, förändrats eller förvanskats.

Annons

Respektera varandras professionella kompetens och yrkeserfarenheter, men också vars och ens rätt till åsikter

Vår uppmaning till er som medlemmar är att i alla sammanhang vara generösa och lyhörda i kommunikationen med era branschkollegor. Respektera varandras professionella kompetens och yrkeserfarenheter, men också vars och ens rätt till åsikter. När det gäller upphovs­rättsfrågan vill vi påminna om den plikt du har som arkitekt att ta personlig kontakt med en kollega vars verk du erbjuds att fullfölja, utveckla eller förändra. Det kan ta emot lite – men försök se det som en chans till en ny kontakt! Har du bearbetat någon annans verk ska du också namnge ursprunglig upphovsman då handlingar som beskriver verket presenteras.

Den samlade kompetensen av teknik, formgivning och samhällsbyggnad är unik för arkitektkåren och ett menings- och kunskapsutbyte i sansat tonläge hjälper till att bygga upp ett samarbete i dessa frågor. Prestigetänkande och personpåhopp riskerar istället att rasera det. Tillsammans har vi chansen att ta initiativet i den stora samhällsförändring som pågår nu. Visst vore det synd att missa den? 

Fakta/Sveriges Arkitekters Etiska regler

Etiska nämndens uppdrag  är att ge medlemmar och omvärld information om Sveriges Arkitekters etiska program och etiska regler samt hur dessa påverkar medlemmarna i deras yrkesutövning.

Läs mer om vad reglerna innebär här:  Sveriges Arkitekters etiska regler

Annons

Sanna Hederus Arkitekt SAR/MSA (ordförande)

Kjell Forshed Arkitekt SAR/MSA

Dick Hedman Arkitekt SAR/MSA

Benjamin Mandre Arkitekt SAR/MSA

Catarina von Matern Arkitekt SIR/MSA

En kommentar

”Respektera vars och ens rätt till åsikter” skriver etiska nämnden den 26 JUNI 2020.Tänk om detsamma hade gällt vid våra arkitektskolor gentemot eleverna. Då hade nog den rådande ”smaken” i professionen varit lite annorlunda än vad som framgår av den senaste debatten om ”Gud finns i detaljerna”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Gå till nästa artikel