Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Stadsarkitekten svarar: ”Ny bro i unik miljö kräver arkitekters unika kunskap och kompetens”

REPLIK: Jag hoppas att många arkitekter kommer att välja att engagera sig i tävlingen om den nya bron över Rönne å. Er kompetens och kunskap behövs för att gestalta Ängelholms nya bro i den vackra och unika miljö som Pyttebroområdet utgör, skriver Ängellholms stadsarkitekt Pernilla Theselius i ett svar till den grupp som vill att tävlingen bojkottas.

Tävlingen om en ny bro över Rönne å är en del av utvecklingen av Klippanvägens förlängning, det är ingen hemlighet. Ängelholms kommun har stora planer för en hållbar trafikmiljö, men också en grönare och mer tillgänglig stadskärna med plats för människor och möten. Det som är nytt i hela projektet som fått namnet Ängelholmspaketet, är att kommunen valt att ta ett helhetsgrepp och koppla trafikfrågorna till andra, viktiga stadsbyggnadsfrågor som till exempel vilka stadsrum och miljöer som vinner på att trafikflödena riktas om.

Den nya bron och Klippanvägens förlängning ingår som ett av fem delprojekt i Ängelholmspaketet. Förlängningen av Klippanvägen innebär att man kommer att kunna nå järnvägsstationen och havsnära bostadsområden via ett alternativ till att köra rakt genom centrum.

En trafikutredning utförd av Sweco våren 2020 har kunnat konstatera att den föreslagna förlängningen av Klippanvägen kommer att möta de utmaningar i trafikflöde som planprogrammet för utvecklingen av Stationsområdet med 2 700 nya bostäder genererar. Centrum vid stadsparken avlastas, och framkomligheten och trafiksäkerheten förbättras.

All dokumentation i relation till Ängelholmspaketet är tillgängligt via kommunens hemsida. Under arbetet med Ängelholmspaketet har Ängelholms kommun lagt särskilt fokus på öppenhet i de olika delprojekten eftersom frågan engagerar många. Detaljplanen för Klippanvägens förlängning ställdes ut utomhus och tiden för samrådet förlängdes till sju veckor. Digitala möjligheter som exempelvis en chatt gav många en chans att tycka till trots pandemin.

Det är också viktigt att framhålla att Klippanvägens förlängning inte är en motorled, utan en stadsgata med utformning och hastighet därefter. De referenser på gaturummet som kommunen arbetar med är i första hand gator som går genom parkrum. Det finns många bra exempel på gator genom parker, som upplevs som en del av den gröna miljön. Jag tänker till exempel på Kung Oscars väg genom Slottsparken eller Baltiska vägen genom Pildammsparken i Malmö. Båda dessa gator är både längre och bredare än den planerade gatan i Klippanvägens förlängning.

Det finns mängder av kvaliteter längs den planerade gatusträckningen, djurliv och växtlighet som man normalt inte hittar centralt i en stad. Ett av delprojekten i Ängelholmspaketet tar fasta på några av de unika värdena genom anläggningen av en ny park i Pyttebroområdet på cirka 2,5 hektar, vilket gör den till kommunens näst största park. Att kommunen skulle vara okänslig för områdets unika värden, är något som helt enkelt inte stämmer. Just nu pågår ett intensivt arbete för att hitta den bästa placeringen av gatan, så att inte båtklubbens båthus behöver rivas, och så att så många träd som möjligt sparas.

Mer att läsa