Gå till innehållet

”Hög tid att Järva får sitt första byggnadsminne”

Tensta gymnasium, Tensta träff och Tenstahallen med tillhörande skolgård bör bli byggnadsminne, skriver arkitekten Elsa Uggla.

Den här artikeln är ett utdrag ur en ansökan om byggnadsminnesförklaring av Tensta gymnasium, Tensta träff och Tenstahallen med tillhörande skolgård som jag med flera precis skickat till Länsstyrelsen. Byggnaderna är blåklassade av Stadsmuseet i Stockholm och i deras beskrivning lyfts det stora kulturhistoriska värdet och det stora arkitektoniska värdet: ”som helhet är det en sällsynt välformad skolanläggning från sin tid, utan några andra motsvarigheter i huvudstaden.”

Tenstahallen ritades av Uddén och Wåhlström arkitektkontor. Tensta gymnasium och Tensta träff ritades av Uddén arkitektkontor och stod färdigt 1984. En kraftfull och konsekvent arkitektur i gedigna material med modernistiska element som loftgångar och diagonalt utskjutande betongtrappor blandas med utskjutande, svängda takfötter som för tankarna till asiatisk arkitektur. I skolbyggnadens kärna finns en sällsynt vacker vinterträdgård med överljus. Tensta gymnasium blev Gösta Uddéns sista mästerverk efter en lång karriär som skolarkitekt.

Skolgården är av mycket hög klass med ett stort arkitektoniskt värde och ritades av landskapsarkitekten Gunnar Martinsson.

Skolgården ligger i fonden av huvudstråket som går genom Tensta centrum. Detta obrutna sammanhang är av största vikt för anläggningen. Skolgården är av mycket hög klass med ett stort arkitektoniskt värde och ritades av landskapsarkitekten Gunnar Martinsson. Skolgården är i huvudsak grusbelagd med hundratals fritt planterade silverpilar. Ytan har ingen tydlig uppdelning i olika funktioner, utan är gestaltad som en helhet. Den är ett ypperligt exempel på Gunnar Martinssons förmåga att skapa välbalanserade rum och innehåller flera av hans signum: det primärgeometriska formspråket, den enkla stommen med tätt planterade, strödda träd, liksom den sparsmakade form- och materialhanteringen.

Sedan höstterminen 2019 har skolan stängt tills vidare, enligt Stockholms stad “i väntan på vidare beslut kring Tensta gymnasiums framtid.” SISAB, Skolfastigheter i Stockholm, inledde en försäljningsprocess i april 2021 som innefattar både Tensta Träff och Tensta Gymnasium. Med anledning av detta står byggnaderna och skolgården öde och förfaller. Vinterträdgården (där det skördades bananer när gymnasiet fortfarande var öppet), tas lyckligtvis fortfarande om hand av en professionell trädgårdsmästare enligt besked från stadsdelen.

Tensta gymnasium ersatte Norra Latin 1982 och Norra Latin är redan utsett till byggnadsminne. Det är nu hög tid att Järva får sitt första byggnadsminne! Det är en sista möjlighet att skydda och bevara detta arkitektoniska mästerverk i sin helhet, till minne av dåtidens stora satsning, och en hoppfull symbolhandling för framtidens generation i Tensta.

Mer att läsa