Gå till innehållet

”Arkitekter, delta inte i tävligen om Rönne å”

Ängelholms kommun och Sveriges Arkitekter arrangerar, med start den 3 maj, en arkitekttävling om en bilbro över Rönne å i Ängelholm. Tyvärr kommer byggandet av en ny bro på platsen att förstöra viktiga natur- och kulturvärden. Vi uppmannar därför till bojkott av tävlingen, skriver arkitekterna Karin Stenholm och Lotta Åkesson Persson, med flera.

Den blivande bron över Rönneå ska enligt kommunen bli ett landmärke i det nya kapitlet om Ängelholms historia. Vad som inte sägs är att bron ingår i en ny bilväg som kommer att ödelägga ett populärt grönstråk med stora natur- och kulturvärden, kallat Pyttebroområdet. Där gick en gång en järnväg och de hönor (på skånska pyttor), som orsakade konflikter när de gick på spåren lever kvar i namnet.

Stråket används flitigt för cykling, promenad och joggning, samt som skolväg för många barn.

Pyttebron, som ska ersättas, är en fackverksbro från 1904. Öster om den ligger den lilla Danielslundsparken, äldre villor med stora kulturvärden och flerbostadshus. Väster om den går en gång- och cykelväg. Längs den växer ädelträd, många av dem stora. Ån slingrar dit också och där finns en båtplats med små båthus. På andra sidan gc-vägen ligger bland annat villor och förskola. Djurlivet är rikt, med fåglar, rödlistade fladdermöss, igelkottar med mera. Stråket används flitigt för cykling, promenad och joggning, samt som skolväg för många barn. Under pandemin har det varit till särskilt stor glädje, inte minst för de äldre som inte kunnat ta sig till grönområden längre bort.

Några av båthusen.

Om bilvägen byggs kommer träd fällas och en del båthus rivas. Danielslundsparken blir rondell. Vägen kommer bitvis kantas av bullerplank på två meter. Trots det överskrids bullervärdena för många bostäder.

Det finns en stor opinion mot vägbygget. 2011 hölls en folkomröstning. Valdeltagandet var lågt (delvis för att det stormade och folk uppmanades att inte gå ut), men resultatet blev ett klart nej till vägen. I valen 2014 och 2018 fick de som ville ha vägen inte majoritet. Att det nu finns politisk majoritet beror på att tre partier har svikit sina vallöften.

De som vill ha vägen hävdar att den behövs för att det ska gå att bygga vid järnvägsstationen och för att minska trafiken i stadskärnan. Det finns dock ingen utredning som visar det. Däremot en som konstaterar att trafikproblem inte måste lösas med nya vägar och att Ängelholm har bra förutsättningar för hållbar transportplanering.

Vi hoppas att ni arkitekter väljer att inte delta i den förstörelse av vackra miljöer, natur- och kulturvärden som denna tävling är en del av.

Mer att läsa