Gå till innehållet

”Byggbolagen förorenar Sverige på lång sikt”

Byggherrarnas och kommunernas brist på arkitektkompetens gör att byggandet blir fel, tråkigt och fult, skriver arkitekten Marie Eriksson.

Det är ett stort problem när byggherrar som har makt, inflytande och kapital, men som inte besitter en arkitektonisk kompetens, får bestämma vad som ska byggas och vill maxa ut största möjliga inkomst till lägst kostnad. Och så kommunerna som glatt säger ja till dessa ogenomtänkta och förfulande byggprojekt. 

Då byggbolagen inte har den kompetens som en arkitekt besitter och som krävs för att förstå värdena i en gestaltad livsmiljö, blir det fel, tråkigt och fult. Därför måste kommunerna tvinga byggbolagen att göra om och göra rätt eftersom byggbolagen själva inte förstår eller ignorerar arkitektonisk höjd.

Kommunerna har ett jättestort ansvar att kräva mer genomtänkta lösningar gällande människors livsmiljö. Om den ene är blind (byggbolagen/ byggherrar) kan inte ledsagaren (kommunerna) också vara det. Någon måste därför ha blicken och kunna lyfta den. 

Om den ene är blind (byggbolagen/ byggherrar) kan inte ledsagaren (kommunerna) också vara det. Någon måste därför ha blicken och kunna lyfta den. 

Alla måste dra sitt strå till stacken. Kommunerna måste ha rätt arkitektonisk kompetens och likaså byggbolagen. 

På politisk nivå bör man skriva in det som ett krav i PBL, att alla projekt som produceras i Sverige måste ha en arkitekt som tillsynsman.

Bostäder och byggnader är mer än tak över huvudet och det är där som arkitekten kommer in eftersom vi vet och kan förstå helheten utifrån en mänsklig skala. Projekten bör därtill ha arkitektonisk höjd, vara trivsamma att vistas inuti och utanför samt kunna brukas under flera decennier. 

Dessa är värden som byggbolagen nu prioriterar bort eftersom man vill maxa intäkterna till lägsta möjliga kostnad. 

Byggbolagen måste ha rätt kompetens. Kommunerna måste ha rätt kompetens. Annars kommer denna förorening kunna fortlöpa i all oändlighet. 

Vill vi ha anonyma bostadskluster som andas miljonprogrammens 1960-tal år 2022 som allt som oftast dominerar städernas nybyggnationer? 

För det är det vi får när ingen tar ansvar för det som byggs. 

Marie Eriksson är arkitekt i Umeå.

Mer att läsa