Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter svarar: “Att diskutera ismer leder inte framåt”

REPLIK. Diskussionen om arkitektur får inte reduceras till att handla om fasaders estetiska värden, skriver Sveriges Arkitekters ordförande i ett svar på Arkitekturupprorets debattartikel.

Tvärt emot vad Arkitekturupproret verkar tro tycker vi att det är glädjande att så många numera är engagerade i arkitekturfrågor. En bred folkrörelse tyder på ett allmänt växande intresse för arkitektur och leder till att fler engagerar sig i arkitekturdiskussionen, något som gagnar vår samhällsutveckling och arkitekturen i stort. I den diskussionen måste många olika röster få plats.

Men det är viktigt att diskussionen om arkitektur inte reduceras till att handla om fasadestetik. Arkitektur påverkar oss alla – som författarna så mycket riktigt skriver – men mer än på ett estetiskt plan, även om estetiken är en viktig parameter.

Gemensamt för Sveriges Arkitekters 13 000 medlemmar är att vi har gått (eller går) en utbildning i arkitektur och utformning av hållbara livsmiljöer med målet att bygga ett bättre samhälle. I övrigt är vi en heterogen skara med olika bakgrund, estetiska preferenser, kunskaper och erfarenheter. Därför kommer Arkitekturupproret inte kunna få ett svar vad gäller stil.

För oss är det svårt att lyfta ut estetiken som en enskild faktor, då det är så många andra faktorer som också påverkar arkitektur. När den svenska arkitekturens utveckling diskuteras i konkreta projekt behövs därför ökad förståelse för fler aspekter än fasaden, som till exempel kontextualitet, tillgänglighet samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

För oss är det svårt att lyfta ut estetiken som en enskild faktor, då det är så många andra faktorer som också påverkar arkitektur.

Jag efterlyser också en annan diskussion, minst lika viktig som den om hur vi gestaltar nybyggnation, nämligen hur vi förvaltar våra befintliga kulturmiljöer. Att bevara och restaurera vårt byggnadsbestånd är en framtidsfråga som är grundläggande för en hållbar utveckling i stads- och landsbygd.

Vi står nu inför en övergripande omställning av vårt samhälle där vi snart kommer att ha bytt ut många av dagens energikällor. Det är hur vi ska lösa den uppgiften som arkitekturen ska svara på, självklart med en hög konstnärlig verkshöjd. Att diskutera ismer är i det sammanhanget ingen väg som leder framåt.

Det är viktigt att alla människor, med olika bakgrund, arkitekter så väl som allmänhet, tillåts ha åsikter om arkitektur. Det är genom olikhet och diversifiering som vi bygger ett mångfacetterat och bättre samhälle.

Mer att läsa