Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

“Arvodeslöst arbete devalverar arkitektbranschen”

Det finns en förväntan att arkitektföretag ibland ska vara beredda att arbeta utan arvode. På senare tid har vi noterat att allt fler upphandlingar inkluderar så kallade fiktiva uppdrag som en del av utvärderingen, skriver Christer Fröberg på Kjellgren Kaminsky.

Ett fiktivt uppdrag, eller utvärderingsuppdrag, används som grund för att bedöma de anbudslämnande arkitektföretagens kompetens. Exempelvis ville ett universitet tidigare i år att samtliga anbudslämnande företag skulle redovisa ett inredningsförslag för en lokalyta med beskrivning av motiv och resonemang kring valda produkter, redovisning på planritning, littera av valda produkter och en möbelförteckning. Uppdraget utvärderades och gavs poäng, där varje poäng motsvarade ett belopp som skulle reduceras från anbudssumman. De mest intressanta anbudsgivarna bjöds i nästa fas in till en muntlig presentation av förslaget, på 40 minuter. Även presentationen poängsattes och gav reducerad anbudssumma.

Kjellgren Kaminsky tackar konsekvent nej till alla upphandlingar där fiktiva uppdrag ska utföras utan arvode. För oss handlar det om respekt. Dels för våra medarbetare, dels för våra befintliga kunder. Vi kan och vill inte undervärdera våra medarbetares kompentens genom att arbeta arvodeslöst, samtidigt som befintliga kunder inte ska behöva subventionera detta arbete.

Arkitektföretagen lägger redan mycket tid på tävlingar och skisser, som riskerar att inte realiseras, men där det åtminstone finns möjlighet till en vinst.

Särskilt i tider när branschen är under stor press att leverera, beläggningsgraden är ohälsosamt hög på många håll och det är brist på arbetskraft. Bara förra året steg antalet stressrelaterade sjukfall med 40 procent, enligt siffror från Försäkringskassan. Arkitektföretagen lägger redan mycket tid på tävlingar och skisser, som riskerar att inte realiseras, men där det åtminstone finns möjlighet till en vinst. Samhällsnyttan i att arkitekter ritar på låtsasuppdrag samtidigt som Sverige har bostadsbrist i nio av tio kommuner, enligt Boverket, är också högst tveksam.

Trots detta finns förväntningen att arkitektföretagen ska arbeta arvodeslöst och jag kan inte låta bli att tänka att det beror på att många kontor faktiskt lämnar anbud och åtar sig att utföra låtsasuppdragen. Om vi tillsammans, som bransch, konsekvent avböjer den här typen av upphandlingar så kommer förfarandet att försvinna. Nu, mitt uppe i en kokande högkonjunktur, har vi alla förutsättningar. När annars?

Mer att läsa