Gå till innehållet

Nätverk i Malmö hjälper byggbranschen att nå klimatmålen med ny metod

Branschinitiativet för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, LFM30, har lagt grunden för ett klimatpositivt byggande till år 2035. Nu presenterar de en metod för att förutse och mäta koldioxidutsläpp.
– Vi ska räkna på koldioxidavtrycket och se hur vi får mest klimatnytta för pengarna, säger arkitekten Anders Eriksson Modin.

För knappt två år sen togs initiativet till Lokal färdplan Malmö 2030, LFM30, med målet att ha en klimatneutral bygg- och anläggningssektor till år 2030. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035. Det målet ska nås med definierade gränsvärden och en ny metod för klimatbudget.

– Jag tror att vi kommer klara det om vi använder oss av riktig kolinlagring, som biokol, i byggandet, säger Jeanette Nilsson, landskapsarkitekt och hållbarhetsansvarig på Edge som är ett av företagen som förbundit sig till färdplanen.

Arbetet med att ta fram en metod för att göra en klimatbudget för byggnader och anläggningar har pågått sedan LFM30 bildades. I februari presenterade nätverket en metod i fem steg. Det första steget är en klimatberäkning för bygg- och användningsskedet. Sen upprättas en handlingsplan för klimatförbättrande åtgärder för att uppnå fastställda målgränsvärden som beskriver tillåtna koldioxidutsläpp under projektets livslängd. Nästa steg innebär en återbetalning genom negativa utsläpp. Under byggnadens eller anläggningens hela livslängd görs löpande kontroller för att balansera och redovisa förändringar.

Anders Eriksson Modin, arkitekt på Fojab, är gruppledare för arbetsgruppen för klimatneutrala byggmaterial inom LFM30. Han betonar att metoderna handlar om att klimatberäkna ett projekt men också att se vad som är realistiskt i förhållande till kostnader.

– Vi ska räkna på koldioxidavtrycket och se hur vi får mest klimatnytta för pengarna, säger Anders Eriksson Modin.

Det pågår också ett arbete inom LFM30 med att tillgängliggöra klimatdata för anläggningsprojekt.

– Jag tror att det kommer att bli en game changer när det blir enklare att klimatberäkna projekt inom mark och landskap, säger Jeanette Nilsson.

Aktörerna i LFM30 förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på både företags- och projektnivå. Åtagandet är mer ambitiösa än Färdplanen för fossilfritt byggande på riksnivå där målet är klimatneutralt byggande till 2045. De är också tuffare än den nya lagen om klimatdeklaration för nya byggnader och olika miljöcertifieringssystem av byggnader. Men inte bara Malmö utan också Lund, Stockholm och Uppsala har mer ambitiösa mål för klimatneutralitet än målen på riksnivå.

– Det har skett ett snabbt skifte de senaste två åren. Inom fyra år ska de 38 byggherrarna i LFM30 ha startat minst varsitt klimatneutralt byggprojekt i Malmö. Vi ser att utvecklingen går snabbt – om 14 år tror jag att i stort sett allt som byggs är klimatpositivt, säger Anders Eriksson Modin.

Lokal färdplan Malmö 2030, LFM30

Lokal färdplan Malmö 2030 är en ekonomisk förening bestående av 150 aktörer från hela byggkedjan varav flera arkitektföretag.

Det övergripande målet är en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp senast 2030. Efter det är målet en klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035. LFM30 stöttas bland annat av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande och Malmö stad.

Mer att läsa