Gå till innehållet

Hon ska stärka Sveriges Arkitekters lobbyarbete

Anki Kaplan Wikström är ny på tjänsten som samhällspolitisk utredare på Sveriges Arkitekter. Som erfarenhet har hon bland annat flera år på Regeringskansliet och arbete med det svenska byggregelverket.

Sveriges Arkitekters stämma beslutade 2022 att förbundets arbete med politisk påverkan ska vara en av de högst prioriterade frågorna. Sedan den 2 oktober är arkitekten Anki Kaplan Wikström anställd som samhällspolitisk utredare på Sveriges Arkitekter.

– Nu växlar vi upp arbetet med politisk påverkan. Anki Kaplan Wikström tillför också en viktig kompetens, inte minst i frågor kring byggregler som vi jobbar mycket med nu, säger Tobias Olsson som är förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Anki Kaplan Wikström kommer senast från Regeringskansliet där hon under sex år var departementssekreterare på enheten för samhällsplanering. Tidigare har hon bland annat jobbat på arkitekt- och fastighetsföretag och varit bygglovschef och stadsarkitekt i Nacka och avdelningschef för bygglov på Stockholms stad.

– Det som lockade mig till tjänsten på Sveriges Arkitekter var att få fokusera mer på att jobba för arkitektur och kvalitet, säger Anki Kaplan Wikström.

Hennes roll blir bland annat att bevaka Boverkets översyn av byggreglerna, som Sveriges Arkitekter tidigare kritiserat. På bordet ligger också en remiss från Boverket om certifierade byggprojekteringsföretag som ska vara inlämnad den sista oktober.

– Eftersom min nya roll handlar om att påverka politiken så har jag nytta av mina tidigare erfarenheter, både som arkitekt och genom att ha jobbat nära politiker både kommunalt och nationellt, säger Anki Kaplan Wikström.

Under de första månaderna på tjänsten arbetar hon också parallellt med ett forskningsprojekt om arkitektur och regler.

– Projektet kommer att vara klart i en tid när det händer mycket på byggregelsidan. Jag hoppas kunna visa på och ge större förståelse för hur bland annat tekniska regelkrav påverkat arkitekturen i Sverige historiskt och fram till i dag, säger Anki Kaplan Wikström.

Mer att läsa