Gå till innehållet

Här testas nya möjligheter för boendet

Ett fynd på skroten och sommarhusdrömmar har utvecklats till ett inlägg i den bostadspolitiska debatten: bo-kiosken.
– Det jag gör och vill är inte en udda kuriositet. Jag är del av tiny-house-rörelsen som söker en enklare, ekologisk och friare livsstil, säger initiativtagaren Erik Normark.

När Erik Normark fick syn på en 20-tals-kiosk på den lokala tippen i Dalsland föddes idén. Han gjorde en skiss med den äldre byggnaden som förlaga och fick sedan backning av Arkdes, Chalmers och Egnahemsfabriken. Erik Normark ska kombinera fritidshuset med glassförsäljning. Men det är inte glassen som är det egentliga målet. 

– Pandemin har visat att det går att både bo och verka på en liten yta. Det finns också fler goda skäl såväl moralisk som ekonomiskt att se över riktlinjerna för hur vi bor. Med digitalisering och utflyttning från städerna är bo-kiosken optimal, inte minst ur ett klimatperspektiv eftersom den rymmer både arbetsplats och bostad, säger Erik Normark.

Erik Normark har samarbetat med arkitekter i projektet om bo-kiosker.

Erik Normark ser framför sig regler som till exempel i Storbritannien där vissa yrkeskategorier får bo och arbeta i samma lokal; “live/work”.

– Men i Sverige går det inte bo permanent i vad som klassas som affärslokaler. Om bestämmelserna förenklas skulle det förbättra bostadssituationen för många. Det blir även lättare för entreprenörer som vill starta upp verksamhet, säger han. 

Mot bakgrund av stigande räntor och eventuell recession hoppas Erik Normark att hans idé kan ta fart. 

– Här fyller tiny-houses och bo-kiosken en funktion: för unga som inte kan ta eller får bolån i mångmiljonklassen, eller äldre som vill skala ned, sälja villan men inte får exempelvis en hyresrätt för att de inte har inkomst eller för låg pension.

Bo-kiosken har byggts upp gemensamt med Egnahemsfabriken, arkitektstudenter och frivilliga. Erik Normark menar också att det finns en plats-skapande potential.  

Hittills har två bo-kiosker byggts. Förutom Erik Normarks är det en annan privatperson som också ska kombinera fritidsboende med glass till salu.

– Med en social byggprocess går det att etablera en ny småskalig mötesplats som kan stimulera utveckling och forma berättelser. Kommunerna skulle kunna erbjuda unga och entreprenörer att bygga på platser där man vill se liv och rörelse under dygnets alla timmar, säger Erik Normark.

Att bygga tillsammans behöver finnas som en alternativ väg till bostad, vid sidan av att hyra eller köpa. Det säger Erik Berg. Han är arkitekt och verksamhetsledare på Egnahemsfabriken och säger att han varit med i bo-kioskprojektet av fler skäl.

– Idén kring bo-kiosken som en lokal generator för möten lockade. I stället för den långt drivna uppdelningen mellan privat och offentligt, som är en modern sjuka, är det spännande med en byggnad som skapar närhet mellan den privata sfären och en mikrooffentlighet, säger Erik Berg.

Sektionsritning av bo-kiosken, efter förlaga av Georg Zakariassons kiosk från 1929.

Om bo-kioskerna

Detta föreslår initiativtagaren Erik Normark för att de ska bli fler:

  • Lätta på reglerna som omgärdar bostäder och lokaler. Om Attefallshus var första steget till ett friare byggande är kanske bo-kiosken nästa?
  • Ge unga finansiellt stöd för uppstart och byggnation.
  • Sänk priserna för att stycka av mark och minska handläggningstiden.
  • Gå in med en statlig garanti för att unga ska få bygg/bolån utan att äga marken.
  • Kommuner bör upplåta billig mark med tillfälliga bygglov för bo-kiosker.

Mer om Val 2022

Mer att läsa