Gå till innehållet

De gjorde ett satirschema som inlägg i debatten

En kurs om kataloghusens möjligheter, en annan om köplador och parkeringshus. Som svar på höstens utbildningsdebatt skapade studenter i Lund ett satirschema över en reformerad arkitektskola med marknadsanpassade kurser.

I höstas ledde en artikel om att det är svårt för nyutexaminerade att få sitt första jobb till en debatt i Arkitekten. Debattörerna var oense om arkitektutbildningen förbereder studenterna för arbetslivet eller inte:

– Vi följde debatten och funderade på vad en mer marknadstillvänd skola skulle innebära. Det kom ganska radikala förslag i kommentarerna till debattinläggen, som att korta utbildningen med två år. Vi fick lust att spinna vidare på det, säger Isaac Rescala, som går fjärde året på arkitektutbildningen i Lund.

Han och Frej Östbrink, även han fjärdeårsstudent, började skissa på hur ett påhittat schema för en ny utbildning skulle kunna se ut. Ett schema med en skarpt satirisk och ironisk ton.

Under rubriken ”Reformera arkitektskolan nu!!” skriver de att dagens arkitektprogram är verklighetsfrånvänt och att ”byggbranschen fått nog av oss flummare”. Därefter presenterar de ett nytt program med ”matnyttiga kurser som maximerar vår anställningsbarhet”.

Några exempel: ”Ekonomisk optimering: flest rum på minst yta”, ”Kataloghusens möjligheter”, ”Effektiv green-washing”, ”Gulfstaternas megaprojekt” och ”Behövs arkitekter?”.

Isaac Rescala och Frej Östbrink satte upp sitt satirschema anonymt lite här och där på skolan.

Isaac Rescala och Frej Östbrinks satirschema för en marknadsanpassad arkitektutbildning.

– Både elever och lärare nosade upp att det var vi som gjort det. Alla gav oss positiva reaktioner och tyckte att det var kul. De uppmanade oss att skicka in det till Arkitekten, säger Isaac Rescala.

Själva tycker de att utbildningen är bra. De är inte ovetande om vad som väntar i yrkeslivet.

– Vi som varit ute på praktik har inte lidit, utan klarat oss ganska bra, säger Isaac Rescala.

– Många är ändå ganska desillusionerade inför vad arkitektrollen innebär, därför är det ingen som kommer ut och blir chockad av det, säger Frej Östbrink.

– Jag skulle inte säga att vi är desillusionerade, utan mer att vi har en realistisk inställning till vad som väntar, säger Isaac Rescala.

Därför ska utbildningen vara just en utbildning, tycker de.

Isaac Rescala och Frej Östbrink går fjärde året på arkitektutbildningen i Lund, LTH.

– Man kan hävda att skolan inte utbildar en till att bli arkitekt såsom en vanlig arkitekt i Sverige idag praktiserar sitt yrke. Men den utbildar i arkitektur och det är det vi vill lära oss. Och den gör det utan att låtsas, den säger inte att det är så här yrket är, utan att det här är god arkitektur, säger Frej Östbrink.

– Och om man inte får ta ut svängarna och drömma lite i skolan – var ska man då göra det nånstans? säger Isaac Rescala.

Frågan är hur det skulle vara att gå på en skola där utbildningen ser ut som på satirschemat.

– Alla kreativa själar hade väl flytt. Vi går en utbildning som väcker lust och nyfikenhet. Vi är väldigt engagerade och lägger ner mycket tid, säger Isaac Rescala.

Mer om Utbildningsdebatt

Mer att läsa