Gå till innehållet

De vill förvilda städerna

Goh Yu Han och Chang Huai Yan från den Singaporebaserade landskapsarkitekturpraktiken Salad dressing anser att vi behöver samexistera med andra arter, också i städerna.

Staden Singapore är redan en av de grönaste städerna i världen och det beror på flera politiska beslut om att förvandla staden till en ”stad i naturen”. Den snabbt växande och allt tätare staden har en politisk strategi för vertikal växtlighet där också den vilda naturen och djurriket får ta plats, som en passage för apor mitt i staden och en skog inne på Singapores flygplats. När rekordhöga koldioxidnivåer uppmättes för två år sedan, beslutade staden att göra ännu större förändringar.

– Många utgår från gamla värderingar när de ska hantera klimatutmaningarna. I stället behöver vi börja värdera andra livsformer och biologisk mångfald högre än vi gör i dag, säger Chang Huai-yan, grundare av det Singapore-baserade arkitektkontoret Salad dressing.

Han besökte Stockholm i december för en föreläsning på landskapsarkitekternas konferens Oyster. Med sig hade han kontorets designchef, den malaysiska landskapsarkitekten Goh Yu Han. Tillsammans berättar de om sitt arbete som grundar sig i en övertygelse om att natur och människa behöver kunna existera tillsammans.

– Det vi vill uppnå i våra utforskningar är att förstå djur och växter bättre, så att vi kan designa för att inrymma dem i stadsmiljöer, säger Goh Yu Han, och visar en bild på en apa som sitter i fönstret till hennes kontor.

Kontoret ligger högst upp på en nedlagd hästkapplöpningsbana.

Salad dressing har tidigare bestått av 30 anställda, arkitekter och landskapsarkitekter, men har nu krympt till tio personer för att fokusera på de projekt de verkligen vill arbeta med.

Kontoret har de inrymt högst upp på en nedlagd hästkapplöpningsbana i Singapore. På en terrass har de planterat 400 olika växtarter och fört in grodor och fåglar för att undersöka detta habitat. De hämtar inspiration bland annat från David Attenborough och den brittiska författaren George Monbiot och från den senare har de hämtat begreppet “rewilding”, att förvilda, som innebär både att restaurera ekosystemen och att förvilda våra sinnen.

I Singapores paviljong på Expo 2020 i Dubai samarbetade arkitekterna med robotar.

Till världsutställningen Expo 2020, i Dubai, utformade Salad dressing Singapores paviljong tillsammans med arkitektkontoret Woha, en paviljong som skulle spegla en framtid där maskin, människa och natur samexisterar. Tankarna uttrycktes genom ett möte mellan naturens ekosystem och digital teknik, bland annat i form av ett mikroklimat med växter från regnskogen, robotar, spel och digitala konstverk. Konstens och spelets utformning byggde på idén att människor är deltagare i vår miljö och att positiv förändring av vår planets hälsa kräver individuell handling och kollektiv ansträngning

– Vi är övertygade om att vi behöver samexistera bättre med andra arter i framtiden. Genom att kombinera kunskap om ekosystem med digital teknik kan vi skapa mikroklimat som stödjer flora och fauna att leva högt upp bland byggnader i den täta staden, säger Goh Yu Han.

Mer om Natur i staden

Mer att läsa