Gå till innehållet

Tillbud om påtryckning från politiker i Åre

Tjänstepersoner på plan-, bygg- och miljöavdelningen i Åre kommun larmar om otillbörlig påverkan efter ett mejl från en av kommunens politiker.
– Sammantaget andas det här mejlet en ton som landar i en påtryckning som inte är okej, säger kommunens tillförordnade samhällsbyggnadschef till Länstidningen Östersund. 

Länstidningen Östersund rapporterar om att flera tjänstemän på plan-, bygg- och miljöavdelningen i Åre anmält ett tillbud till kommunens HR-avdelning. Saken gäller ett mejl som en lokal politiker och exploatör har skickat till flera tjänstemän i mitten av april i år:

”Jag är inte intresserad av vad ni tycker o tänker, utan vad vill politiken och medborgarna med denna utveckling och vad vill vi som äger marken med utvecklingen. Det är en mix av dessa tre intressenter som borde vara viktigt inte SBK tjänstemäns tyckande”, skriver politikern enligt tidningen. 

I artikeln får politikern,  Per Nyberg (M), svara på reporterns fråga om han tycker att tjänstemännen har en egen agenda.

– Nej, jag tycker inte att de har en egen agenda. Däremot upplever jag att de tycker saker, att det saknas argument varför de bedömer på ett eller annat sätt, svarar han.

Kommunens tillförordnade samhällsbyggnadschef Jonas Törngren tar i artikeln sina tjänstemän och deras roll i försvar:

– När du köper en tjänst bestämmer du själv till stor del innehållet men när man gör en detaljplan har planarkitekten att ta hänsyn till både nationell lagstiftning, grannar, föreningar och fastighetsägare, säger Jonas Törngren till Länstidningen Östersund och fortsätter:

– Tjänstemännen ska handlägga ärendet utifrån helheten och inte utifrån enbart hans specifika önskemål.

Mer att läsa