Gå till innehållet

”Man kan ju inte riva när vi blir fler i samhället”

REDO ATT RIVAS?

När ett lokalt fastighetsbolag beslutade att tre hyreshus från 1950-talet skulle ersättas med tio nyproducerade marklägenheter bestämde sig arkitekten Ruben Albertsson för att ta kampen.

De rivningshotade hyreshusen i centrala Bodafors är byggda på 1950-talet.

BODAFORS. Ruben Albertsson vaknade fyra på morgonen den 16 november 2021 med en malande tanke i huvudet – ”Skriver jag inte nu, kommer det aldrig att bli skrivet”.

Han gick upp, klädde på sig. Men frukosten fick vänta. I stället satte han sig vid datorn och började formulera en insändare.

”I Nässjö kommuns nya boendestrategi framgår att Bodafors befolkning ökat i ungefär samma takt som centralorten mellan 2012 och 2020. Nämligen med 146 personer”, skrev han.

Och fortsatte: ”Mot bakgrund av dessa siffror kommer beskedet om fastighetsbolaget Lindens planerade rivningar av bostäder i samhället som en skymf. Vi behöver fler bostäder, inte färre”.

När de här husen byggdes på 1950-talet var de de mest fashionabla bostäder som fanns här i samhället

Ruben Albertsson, arkitekt och snickare

Det var inte svårt att hitta orden, han visste vad han ville ha sagt. Hela texten var färdig när han gick till jobbet klockan sju.

Insändaren publicerades i Smålands Dagblad ett par veckor senare, i december. Till en början var det tyst. Inga reaktioner. Ruben Albertsson började undra om han var ensam om att vilja bevara de tre rivningshotade hyreshusen med 34 lägenheter som det hela handlade om.

Men sedan började Samhällsföreningen i Bodafors, bildad 1971 för att tillvarata samhällets intressen, att agera.

De rivningshotade hyreshusen är välbyggda och kan bli mycket fina om de rustas upp, hävdar Ruben Albertsson.

Kampen för att rädda de tre 1950-talsfastigheterna hade startat.

Bodafors är ett samhälle som länge förknippades med kvalitetsmöbler. Nordens största möbelfabrik AB Svenska möbelfabrikerna med cirka 450 anställda låg här. Företaget stod på sin topp under 1950-talet, just när de tre nu hotade hyreshusen byggdes, berättar Ruben Albertsson när vi träffar honom i början av november 2022, nästan ett år efter att han skrev insändaren.

Vi åker till hyreshusen som fortfarande står kvar, men håller på att tömmas på hyresgäster.

Ruben Albertsson är arkitekt och har arbetat mycket med om- och tillbyggnader. Han driver även ett eget snickeri i Bodafors.

– När de här husen byggdes på 1950-talet var de de mest fashionabla bostäder som fanns här i samhället, säger Ruben Albertsson medan han krånglar sig ur bilen och med energiska steg sätter kurs mot ett av husen.

Vi stiger in i ett trapphus med fina detaljer och vackert trappräcke.

Trappräckena är exempel på fina detaljer i bostadshusen som Ruben Albertsson vill rädda.

Inne i en av lägenheterna är det skjutdörrar, parkettgolv och en öppen spis i vardagsrummet.
– Det är ju sånt som alla drömmer om i dag, säger han.

Husen ligger vid en park och bildar en gestaltad centrummiljö som skulle bli helt förändrad om man istället bygger tio marklägenheter, som bostadsbolaget Linden vill.

– Det får en att fundera på hur vi handskas med våra resurser. Tänk så mycket energi som ligger lagrad i de här husen och hur fina de kan bli om man rustar upp dem, säger Ruben Albertsson.

– Det finns inga allvarliga skador på dem, ingen sprickbildning. Det är fruktansvärt välbyggt.

Vi åker hem till Ruben Albertsson och pratar vi vidare. På vardagsrumsbordet har han lagt fram högar med handlingar och mötesprotokoll

– Så fort jag hörde talas om det här började jag nysta. På vilka grunder togs rivningsbeslutet? Vilka underlag finns? Man kan ju inte riva för att vi blir färre i samhället, det är ju tvärtom. Våra ungdomar stannar kvar istället för att flytta. Det behövs billiga lägenheter och det finns skyddsrum i husen. Och vill Linden bygga nya radhus finns det många andra tomter här.

Enligt ett protokoll var det på oktobersammanträdet 2021 som Linden beslutade att riva fastigheterna. Skälen var omfattande underhållsbehov, höga radonvärden och en låg efterfrågan.

13 av de 34 lägenheterna var outhyrda. Att ersätta dem med tio nya marklägenheter skulle bli ett lyft för samhället, anser Linden. Eftersom ärendet är av principiell vikt överlämnades det till kommunfullmäktige i Nässjö, som inte har haft något att invända mot planerna.

– Vi har försökt bearbeta partierna, säger Ruben Albertsson. De små, Miljöpartiet och Liberalerna, är på vår sida. Men Moderaterna har inte velat prata med oss. Inte heller Centerpartiet. Socialdemokraterna kallade oss till ett möte som blev laddat.

I mars 2022 skickade Linden ut information till hyresgästerna om att husen ska rivas. Samma månad skickade Bodafors samhällsförening en begäran om omprövning av rivningen till Linden och kommunfullmäktige. ”Invånarna i Bodafors anser sig, på det hela taget, förbigångna i det stora beslut som rivningen av Lindens namngivna fastigheter avser.

Någon folklig information eller debatt tillika åtföljande förslag till ersättningsboende har inte förts så den stora massan hunnit engagera sig”, står det i skrivelsen.

Samhällsföreningen krävde att få se en saklig och objektiv konsekvensanalys av både rivning, renovering och nybyggnation. PRO, hembygdsföreningen, orienteringsklubben, sportklubben och innebandyföreningen ställde sig bakom skrivelsen.

Efter skrivelsen har det varit ett par allmänna frågestunder i kommunfullmäktige om rivningarna. Men samhällsföreningen tycker sig inte ha fått tydliga svar på alla sina frågor. Föreningens efterlyste därför i ett nytt brev till kommunen klara besked om på vilka grunder man egentligen tagit rivningsbeslutet.

I samtal med både tjänstemän och politiker har vi blivit uppmanade att sluta engagera oss i frågan

Line Isaksson, ordförande Samhällsföreningen i Bodafors

Hon påpekade också att: ”I samtal med både tjänstemän och politiker har vi blivit uppmanade att sluta engagera oss i frågan”.

Arkitekten har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Sara Lindberg (S) som avböjt en intervju på grund av möten och tidsbrist. I stället har hon svarat på frågor via mejl.

Varför vill ni riva?
– Mot bakgrund av Lindens bedömning av fastigheternas skick, marknadsläget och behovet av förnyelse av bostadsbeståndet i Bodafors, bedömdes det inte finnas anledning att invända mot Lindens rivningsplaner, under förutsättning att även de planerade marklägenheterna byggs, skriver Sara Lindberg.

Varför inte rusta upp de befintliga fastigheterna i stället?
– Linden har gjort bedömningen att rivning och nybyggnation är det bästa alternativet.

Hur ser du på att riva hus med skyddsrum i dessa oroliga tider?
– Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som beslutar om ett skyddsrum kan avvecklas.

Hur ser du på de synpunkter som Samhällsföreningen fört fram?
– Jag anser att det är mycket viktigt att ha en god dialog med medborgarna. Det är bra att Samhällsföreningen i Bodafors har engagerat sig och fört fram synpunkter. Vi har lyssnat och tagit till oss, men vi har ändå inte ändrat beslutet, skriver Sara Lindberg.

Husen byggdes när ortens industri AB Svenska möbelfabrikerna stod på sin topp.

Liberalerna i Nässjö har en annan uppfattning. Partiet, som tillhör oppositionen, lovade i valrörelsen att bevara och rusta upp husen.

– Vår representant i Lindens styrelse gjorde ett tappert försök att få Linden att avvakta med beslutet om rivning. Han är dock bara ersättare och har ingen rösträtt, säger Agneta Svensson (L) som sitter i fullmäktige för partiet.

Hon tycker att beslutet har fattats för snabbt.

– Jag tycker att man måste vara ödmjuk och fundera en vända till så att det inte blir en prestigefråga, säger Agneta Svensson.

Ett eftersatt underhåll är inte skäl att riva, snarare tvärtom, anser hon.

– Linden har missat att sköta de här husen. Radon går att åtgärda. Om husen rivs förändrar det bilden av Bodafors. Det är vackra hus, värda att bevara.

Och sedan har vi ju skyddsrummen i husen. Ingen har något svar på hur de ska ersättas.

Agneta Svensson (L), kommunpolitiker i Nässjö

– Och sedan har vi ju skyddsrummen i husen. Ingen har något svar på hur de ska ersättas.

I just Bodafors finns ironiskt nog ett spännande exempel på hur man kan återanvända och förnya byggnader. När Bodafors kyrka från 1940 behövde ett större församlingsrum anlitades arkitekten Ralph Erskine. Han fick idén att bygga in den gamla kyrkan i den nya. Den nya kyrkan invigdes 1972 och fasaden är helt i trä – starkt inspirerad av den lokala träindustrin och Bodafors historia.

Trots alla protester kvarstår rivningshotet.

Någon vecka efter vårt besök sätter sig därför Ruben Albertsson och skriver en ny insändare till lokaltidningen.

Den publiceras den 22 november 2022. Han börjar insändaren med orden: ”Epilog efter beslutet att riva 34 av kommunala bostadsbolaget Lindens lägenheter i Bodafors”.

Därefter riktar han sig direkt till Lindens styrelse och kommunledningen med en handfull konkreta råd:

• ”Samtala med oss Bodaforsare om vad vi behöver och önskar. Gissa inte”.

• ”Riv aldrig mer våra skyddsrum när vi befinner oss i orostider”.

• ”Missköt aldrig mer underhållet av våra fastigheter så byggnader måste rivas”.

Bodafors

Bodafors ligger i Nässjö kommun i Jönköpings län. Samhället grundades 1864 som en station längs Södra stambanan, men hette först Sandsjö. Det bytte namn till Bodafors under tidigt 1900-tal efter en intilliggande gård. Bodafors blev ett nav i Smålands trähantering eftersom mycket av den avverkade skogen i området fraktades till andra delar av landet.

Mer om Huskramare

Mer att läsa