Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Politikerna svängde efter Arkitekturupprorets lobbying

Efter intensivt kampanjarbete av Arkitekturupproret valde politikerna i Göteborgs fastighetsnämnd förslaget med arkitektur i klassisk stil – ritad av föreningens vice ordförande.
– Vi har inte påverkats av massmejlen, säger Ali Moeeni (S).

Både Sigillet och TB-gruppen skickade med skisser på en byggnad. Men skisserna ingick inte i bedömningsunderlaget, utan fastighetskontoret hade bara efterfrågat en skriftlig beskrivning av på vilket sätt man avser att jobba med gestaltningen. Visionsbild av förslaget från Arkitekt Albert/Inobi.

Sammanlagt åtta byggaktörer ville bygga på lucktomten i de exklusiva villakvarteren bakom Götaplatsen i Göteborg. En av aktörerna är TB-gruppen som i konceptet till markanvisningen samarbetar med arkitekten Albert Svensson och Inobi. Albert Svensson är vice ordförande i föreningen Arkitekturupproret och har profilerat sig på att rita villor med klassiskt formspråk.

De sju aktörer som uppfyller grundkraven jämfördes enligt en utvärderingsmodell i stadens markanvisningspolicy, och tjänstepersonerna kommer fram till att fastighetsbolaget Sigillet bäst uppfyller kriterierna. Sigillet har kompletterat sin ansökan med skisser och gestaltningskoncept av Utopia.

Förslaget som först förordades, från Sigillet Fastigheter/Utopia Arkitekter.

Då kontrar Arkitekturupproret i början av december med ett Facebook-inlägg om beskedet rubricerat ”Ny klassisk byggnad kan stoppas”. Gruppen skickar även med en färdigskriven mall för e-post till fastighetsnämndens politiker.

– Jag vet att det skickades en massa mejl, men har inte själv varit involverad. Fast jag kan förstå varför, jag kan tänka mig att olika former av lobbying är ganska vanligt i de här sammanhangen, säger Albert Svensson.

Enligt Arkitekturupproret passar Sigillets skisser inte in i den känsliga kulturmiljön, till skillnad från ”det vackra och genomarbetade förslaget från TB-gruppen”.

En av politikerna i fastighetsnämnden, Ali Moeeni (S), är av samma åsikt och skriver ett yrkande om att återremittera ärendet för förnyad bedömning.

På nästa nämndmöte i februari har även Alliansen och Demokraterna slagit in på den klassiska linjen, och det ger majoritet för att gå emot tjänsteutlåtandet och fatta beslut om att tilldela TB-gruppen markanvisningen.

– Men vi har inte påverkats av massmejlen, politiker ska stå fria i förhållande till den typen av organisationer. Mitt ställningstagande baserar sig på samtal med göteborgare verksamma i området, säger Ali Moeeni (S).

Emmali Jansson (MP), även hon ledamot i fastighetsnämnden, är kritisk och ifrågasätter grunderna för beslutet.

– De tidiga skisserna som aktörerna skickat med ingår inte i beslutsunderlaget. Här har man dessutom gjort ett dubbelfel, eftersom utseendet inte kommer säkerställas i markupplåtelseavtalet, säger hon.

Händelsen aktualiserar också frågor som rör likabehandling och rättvis konkurrens i kommunala byggprocesser.

– Vi hanterar miljonkontrakt, men till skillnad från upphandlingar finns ingen lagstiftning som reglerar markanvisningar. Därför måste vi vara extra tydliga med vilka förutsättningar som gäller – godtyckliga beslut är en grogrund för korruption, säger Emmali Jansson (MP).

Fakta/ Kriterier för markanvisningen

Byggnaden ska möta näringslivets behov av små lägenheter och kontorsplatser för upplåtelse med korttidskontrakt och snabb inflyttning. Dessutom bedömdes metoder och tillvägagångssätt för gestaltningsarbetet, samt tidigare erfarenheter av projekt i kulturmiljöer. Det slutliga urvalet har skett genom en helhetsbedömning.

Mer att läsa