Gå till innehållet

Ny tjänst i Malmö ska stärka arkitekturen

Angelica Åkerman blir strategisk utvecklare på Form design center i Malmö för att stärka arbetet med arkitektur i hela regionen.

För fyra år sen fick Form design center i Malmö uppdraget som nationell nod för politiken för gestaltad livsmiljö och för ett år sen permanentades uppdraget genom en årlig finansiering. Nu inrättas en ny halvtidstjänst inom arkitektur. Angelika Åkerman, som tillträder tjänsten som strategisk utvecklare den 1 februari, är arkitekt och samhällsplanerare. Tjänsten bekostas delvis av medel från Sveriges Arkitekter.

– Form design center är redan en viktig plattform för arkitekturfrågor. I min roll hoppas jag kunna stärka och komplettera den med fler samarbeten och aktörer så att den blir en självklar plats för erfarenhetsbyte för både yrkesverksamma och allmänhet, säger Angelica Åkerman. 

Hon ska nu arbeta strategiskt för att stärka Form och design center som en mötesplats för arkitektur, planering och forskning.  En av de första uppgifterna blir att planera Form design centers bidrag till världskongressen för arkitekter, UIA World Congress of Architects 2023, där Malmö stad kommer att ingå. Dessutom ska hon samordna olika utvecklingsprojekt, som Sustainordic, ett utvecklingsprojekt finansierat av Nordiskt ministerrådet, och New European Bauhaus där Form och design center är officiell partner.

– Jag vill också ordna samtal, tankesmedjor och verkstäder kring angelägna frågor för både yrkesverksamma och allmänhet, säger hon. 

Angelica Åkerman fortsätter sin nuvarande tjänst på Boverket på halvtid, där hon bland annat arbetar med regeringsuppdraget gestaltad livsmiljö.

– Att tjänsten är på halvtid är en begränsande faktor i förhållande till ambitioner, behov och förväntningar. Därför kommer det vara viktigt att hitta synergier mellan mina båda tjänster och att fokusera på satsningar där det finns störst behov och verkan, säger hon.

Mer att läsa