Nyheter

Form/Design Centers vd: ”Nu kan vi tänka långsiktigt”

14 september 2020

Form/Design Center i Malmö har av regeringen utsetts till en ”nod för gestaltad livsmiljö”. Nu gläder sig centret över den stadiga årliga tilldelningen på tre miljoner som börjar gälla från och med år 2021.

Annons
Foto Daniel Engvall

Form/Design Centers vd Dorte Bo Bojesen gläder sig åt den nya kulturbudgeten som lades fram förra veckan.

– Det här innebär att vi kan landa i vårt uppdrag och börja tänka långsiktigt och därmed jobba med fördjupning och kvalitet. Det är fantastiskt! säger Form/Design Centers vd Dorte Bo Bojesen.

Det var redan år 2018 som Form/Design Center pekades ut som en viktig bärare av regeringens nya politik för arkitektur, form och design: Gestaltad livsmiljö. Centret fick då en treårig finansiering med uppdraget att utveckla en regional mötesplats som både bedriver publik verksamhet och samlar och utvecklar branschen.

Dorte Bo Bojesen har varit vd för centret i två år. Det hon nämner som den främsta insatsen på arkitekturområdet är bland annat samarbetet med Sveriges Arkitekter, som till exempel innebär att förbundet har en kansliresurs i Malmö och att man anordnar de årliga Arkitekturdagarna. Hon tar också upp utställningen Lek, om barns utemiljöer och i samarbete med SLU, och utställningen som pågår just nu: Define/Refine som handlar om kritisk regionalism och som genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Annons

I det långsiktiga tänk som Dorte Bo Bojesen nu säger blir möjligt, ser hon framför sig en kraftsamling för den branschinriktade delen av verksamheten.

– Till vårt 60-årsjubileum år 2024 vill vi ha samlat alla branschorgansiationer inom arkitektur, design och konsthantverk, så att alla har en representation i region Syd. Det blir en viktig insats för det tvärsektoriella samarbetet och ett centralt bidrag till vår legitimitet, säger hon.

Dorte Bo Bojesen berättar att ett stort ämne för framtida utställningar blir hållbar utveckling och Agenda 2030 och i programmet för workshops, visningar och föreläsningar kommer begreppet transformation att vara i fokus.

– Det handlar om stadsmiljöer och återbruk, stad och land och den mellanstora staden, säger Dorte Bo Bojesen.

Även arkitektens roll i Sverige är ett hjärteämne, på temat kvalitet:

– Man kan jämföra med Danmark där arkitektens roll innebär ett ansvarstagande för hela byggprocessen. I Sverige är det generellt entreprenören som står för helhetsansvaret och arkitekten har en roll som konsult, säger hon.

Annons

På frågan vad som är den största utmaningen i att vara en nod för arkitektur, design och konsthantverk tar hon upp samsynen kring designprocessen inom de olika disciplinerna.

– Vi talar om processen för arkitektur och design som två helt olika, men är den inte i grund och botten densamma?

En annan utmaning säger hon är att nå ut med begreppet gestaltad livsmiljö.

– Vi har i dag ett arkitekturpolitiskt mål, ett ramverk och ett synsätt att använda oss av. Det är viktigt att vi också får detta implementerat på arkitektkontoren och i utbildningarna, säger Dorte Bo Bojesen.

Om Form/Design Center i Malmö

Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö med ett tillfälligt årligt stöd. I kulturbudgeten som lades fram den 9 september i år blir tilldelningen ett stadigt årligt bidrag om tre miljoner kronor från och med år 2021.

Form/Design Center ligger i centrala Malmö. Foto: Johan Kalén

Annons

 

Author no image

Annika Jensfelt

Gå till nästa artikel