Gå till innehållet

Hård kritik mot hanteringen av nya studiestödet

Ett nytt statligt omställningsstudiestöd för yrkesverksamma är en del i den nya LAS. Men nu larmar CSN, som ska hantera ansökningarna och utbetalningarna, att det inte finns tillräckliga resurser.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, bedömer att de inte kommer att kunna betala ut omställningsstudiestöd till så många som det var avsett för, vilket Sveriges Radio Ekot var först med att rapportera om.

Beskedet kom efter att det stod klart att regeringen inte avsatt några pengar till CSN i vårbudgeten.

Fackförbunden inom Saco är starkt kritiska.

”Över en halv miljard kronor avsatta till omställning kommer att frysa inne när regeringen vägrar finansiera CSN tillräckligt. Det är orimligt resursslöseri. Vi kräver att regeringen ger CSN ytterligare 50 miljoner kronor för handläggning av omställningsstudiestödet, skriver Sacos företrädare Göran Arrius och Hedvig Modin i en debattartikel i Arbetsvärlden.

Sveriges Arkitekter kommenterar också frågan:

”Själva poängen med överenskommelser är att göra det man lovat. Vi, arbetsmarknadens parter, har gjort vårt – nu måste ni politiker leverera omställningsstudiestödet!” skriver förbundet i en kommentar.

Utbildningsminister Mats Persson (L) menar att man kommer att lösa det hela genom att omdirigera personal istället för att ge CSN pengar för att anställa fler personal, vilket han säger till Sveriges Radio Ekot.

Det nya statliga studiestödet enligt nya LAS som började gälla i oktober förra året, innebär att alla som vill studera, oavsett anställningsform, ska kunna söka det nya studiebidraget samt ett frivilligt lån. Den som arbetar under kollektivavtal ska enligt överenskommelsen dessutom kunna få ett kompletterande studiebidrag. 

Mer att läsa