Gå till innehållet

”Vi vill inte förlora våra fantastiska medarbetare”

På Arkitektbolaget i Växjö insåg man att något behövde göras för att minska stressen och bli en långtidsfrisk arbetsplats. Förändringsresan började redan för tre år sedan.
– Jobbet har blivit roligare, arbetsprocesserna tydligare, resultatet bättre, säger Kristina Bornholm, vice vd.

– Vi hade haft ett par sjukskrivningar som vi upplevde var relaterade till arbetskulturen och vi hade sett hur det drabbar medarbetaren. I värsta fall kan det ge sjukskrivningar som kräver livslång återhämtning. Det drabbar både medarbetaren och företaget. Vi vill inte förlora våra fantastiska medarbetare för att vi har ett ohållbart arbetsliv, säger Kristina Bornholm, vice vd för Arkitektbolaget i Växjö.

Arkitektbolagets ledning ville förändra sättet att arbeta innan någon gick in i väggen.

Företagets ledningsgrupp tog fram ett dokument där de konkretiserade vad de behövde förändra och vad de menade med ett hållbart ledarskap. En dialog förs kontinuerligt med medarbetarna runt hållpunkterna god planering och framförhållning, tydlig kommunikation, att planera in tid för kreativt flow, att ha roligt och att göra det tillsammans.

– Jag upplever att jobbet har blivit roligare, arbetsprocesserna tydligare, resultatet bättre och att vi fått kvalitetssäkrare leveranser till beställare. Det är en win-win för alla, säger Kristina Bornholm.

Kristina Bornholm är vice vd på Arkitekt­bolaget.

Hon tycker att det har varit enklare än hon trodde att införa det nya sättet att jobba. Tydligare möten, mer tid för kreativt flow och bättre fokus är en del av effekten som kommer av att de inte längre har lunchmöten eller svarar på mejl efter arbetstid.

– Om någon faller tillbaka och fipplar med mobilen på ett möte är det lätt att säga till personen. Alla är ansvariga i att stötta varandra i förändringsresan, säger Kristina Bornholm.

Genom en incheckningsrunda varje måndag får medarbetarna berätta om de tycker att de har lagom mycket eller för mycket att göra. Då kan kollegor som har det lugnare avlasta den som har mycket.

Det gör oss attraktivare som arbetsgivare att vi vill erbjuda ett hållbart arbetsliv. Samtidigt är vi en del av en arbetskultur som tar tid att förändra.

Kristina Bornholm, vice vd för Arkitektbolaget i Växjö

– Vi märker vid nyrekryteringar att vårt förändrade sätt att jobba har blivit en wow-faktor. Det gör oss attraktivare som arbetsgivare att vi vill erbjuda ett hållbart arbetsliv. Samtidigt är vi en del av en arbetskultur som tar tid att förändra. Vi gör så gott vi kan och det är ett ständigt pågående arbete att efterleva hållbart ledarskap, säger Kristina Bornholm.

Emelie Jensdotter är byggnadsarkitekt och hållbarhetsansvarig. Hon har varit anställd på Arkitektbolaget sedan 2014 och upplever att satsningen har inneburit ett större kreativt lugn och att det har blivit lättare att arbeta fokuserat.

– Tidigare hade vi många interna möten under lunchen. Då försvann möjligheten till vila och återhämtning mitt på dagen, att få byta fokus en stund och få ny energi för eftermiddagens arbete, säger hon.

Även om de har kommit en bra bit på vägen internt på Arkitektbolaget, finns mer att göra i branschen i stort, exempelvis när det gäller att få hållbara tidplaner, anser Emelie Jensdotter. Hon menar att problemen började redan under utbildningen då studenterna fick i sig att ”det här är ingen utbildning, det är ett liv”.

– Det fanns en kultur av sena kvällar på skolan. Någon professor uttryckte att ”här lyser flitens lampa” vilket kändes oreflekterat när arbetssättet var långt ifrån hållbart och många studenter var stressade. Det handlar om människor som ska hålla ett helt arbetsliv.

Emelie Jensdotter tycker att Arkitektbolaget alltid har varit bra på att hålla normala kontorstider och hennes råd till den som vill åstadkomma förändring är att börja i den egna organisationen:

– Vi jobbar tillsammans i den här branschen och det är tillsammans vi kan förändra och göra den mer hållbar. Det är ett ansvar som ligger på oss alla.

Arkitekbolagets antistress-arbete

6 x förändringar
• God planering och framförhållning
• Tydlig kommunikation
• Planera för kreativt flow
• Ha roligt tillsammans
• Dokumentera processer för uppföljning och förbättring
• Arbetsfri fritid

6 x förändringens effekter
• Ett större kreativt lugn
• Lättare att arbeta fokuserat
• Mer energi
• Mer hållbart arbetsliv
• Positiva ringar på vattnet
• Kvalitetssäkrare leveranser

Mer att läsa