Gå till innehållet

Stressen ökar bland unga män

Nya siffror från Försäkringskassan visar att sjukskrivningar för stress är vanligare bland arkitekter än genomsnittet. Kvinnor är oftare sjukskrivna men det är bland unga män som ohälsotalen ökar mest.

Den generella trenden är att ohälsan ökade fram till 2016, sedan sjönk den långsamt till 2019. I början av pandemin sjönk den ytterligare för att sedan öka igen under 2021 och 2022.

I arbetsmiljöundersökningen Så mår arkitekter på jobbet, framgår att arkitekters arbetsmiljö präglas av hög arbetsbelastning.

– Många arkitekter kan inte påverka sin arbetsmiljö. De hinner inte med allt det de behöver göra på arbetstid och har svårt att påverka beslut om deadline och arbetsbelastning. Det leder till en hög anspänning vilket är en klassisk orsak till sjukskrivning om det inte ges utrymme för återhämtning, säger Thomas Andrén, välfärdsekonom på akademikernas centralorganisation Saco.

Lågkonjunkturen kan vara en orsak till att många arkitekter nu känner en större osäkerhet.

– Utvecklingen är oroande för arkitekterna, inte minst med den allt tuffare situationen i byggbranschen. Det kan innebära att arkitekter upplever att de behöver arbeta hårdare för att få ha kvar sitt arbete, säger Thomas Andrén.

Fortfarande är det de kvinnliga arkitekterna som är mest drabbade.

– De kvinnliga arkitekterna är i högre grad sjukskrivna än män. Det är svårt att veta exakt vad detta beror på, men generellt brukar det vara som mest stressigt inom kontaktyrken och yrken som är mer projektstyrda.

I statistiken framgår också att sjukskrivningarna på grund av stress ökar bland män under 40 år.

– De yngre männen sticker ut, men de är fortfarande sjukskrivna endast en tredjedel så ofta som kvinnorna. Det är svårt att säga vad förändringen bland männen beror på, säger Thomas Andrén.

För att minska ohälsan bland arkitekter är det förebyggande arbetet viktigt och där lyfter Thomas Andrén en riskfaktor. Om det brister i ledarskapet och det finns en kultur att arbeta mycket övertid, innebär det att det finns risker inbyggda i organisationen. Möjligheten till återhämtning är oerhört viktig.

– Om cheferna är så högt belastade att de inte hinner se hur medarbetarna mår, är det svårt att arbeta förebyggande. Möjligheten till en god dialog kan också försämras på grund av stress. Sjukskrivningar leder till problem i projekten och är också dyra för samhället.

Mer att läsa