Gå till innehållet

”Jag har fått säga upp mig tre gånger”

John Helmfridsson har jobbat med hållbarhet på flera stora arkitektkontor men hans egen moraliska regel har lett honom i en annan riktning. I veckan är han aktuell som både arrangör och talare vid konferensen Idéburet och socialt byggande.

När John Helmfridsson började jobba som arkitekt satte han upp en regel för sig själv: varje år skulle han göra en revision av de projekt han jobbat med, om de gjorde världen bättre eller sämre. Om betyget på en skala mellan 1 och 5 blev sämre än tre, skulle han säga upp sig. 

– Jag har fått säga upp mig tre gånger. Trots att jag har jobbat med några av de mest hållbara projekten har jag inte varit nöjd. Vi måste sätta mycket högre krav, säger John Helmfridsson.

Det han menar brister i projekten är synen på vilken framtid vi vill ha, och hur projekten bidrar till den.

– Oftast är projekten för kortsiktiga, det handlar om det enskilda projektets ekonomi i stället för vad samhället behöver på sikt. Den här kortsiktigheten rimmar dåligt med de hållbarhetsmål vi sätter upp, säger John Helmfridsson.

Han är glad för att han satte upp den där moraliska regeln tidigt. Det är på så vis han kommit in på det spår där han verkar idag, det idéburna byggandet, byggemenskaper, egnahemsrörelsen, där civilsamhället spelar en central roll.

Det ser kanske lite konstigt ut på cv:t att jag bytt jobb ofta men jag är jätteglad att jag sökt mig till andra sätt att jobba.

John Helmfridsson

– Det ser kanske lite konstigt ut på cv:t att jag bytt jobb ofta men jag är jätteglad att jag sökt mig till andra sätt att jobba och känner en enorm frihet i det, säger han.

Han sitter både i styr- och programgruppen för veckans konferens i Bergsjön som lockar folk både från branschen, kommuner och framför allt civilsamhället. Han ska själv hålla i en programpunkt om att vara processledare för byggemenskaper. Processledarrollen är den roll han själv numera ofta har som arkitekt.

– Till skillnad från att vara projektledare, är processledare den som jobbar med att utveckla en plats eller ett projekt mer förutsättningslöst, att komma fram till vad gruppen, stadsdelen, kommunen eller samhället behöver. Det kan handla om att omvandla visioner och tankar till professionellt material, som program eller projektbeskrivningar, förklarar han.

Idag jobbar han i det egna bolaget som han startade 2020, efter att han sa upp sig från ett stort kontor senaste gången. Han har också en 25 procents tjänst som lärare på Chalmers. Än så länge har han inte behövt säga upp sig från sig själv.

– Det går bra för mina revisioner. Jag hoppas att om några år är vi ännu fler som talar om idéburet byggande, det som handlar om lokalt engagemang, ofta på platser mellan förort och landsbygd.

Veckans konferens blir också startskott för ett forskningsprojekt om boendemiljöer som fått medel av statliga Formas, där han medverkar tillsammans med Rise, Hyresgästföreningen och Egnahemsfabriken.

– Vi ska se hur man kan utveckla boendemiljöer, både organisatoriskt och fysiskt. Det är en kul sak med konferensen, att den blivit en plats för både startmöten och slutmöten för en massa projekt, säger John Helmfridsson.

Mer att läsa