Gå till innehållet

REPLIK: “Vårt engagemang är stort”

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic svarar på Suzanne de Lavals inlägg om att förbundet och fler arkitekter borde engagera sig mer internationellt.

Jag vill börja med att ge en eloge till Suzanne de Laval för hennes mångåriga engagemang för internationella frågor, barnperspektiv i planeringen och vikten av medborgardialog samt försäkra att förbundets engagemang sträcker sig längre än galor och Almedalen – hela världen runt faktiskt.

Sveriges Arkitekter är medlemmar i UIA och i IFLA (Internationell Federation av Landscape Architects), ECIA (European Council of Interior Architects) och ACE (Architects Council of Europe).

Under 2023 står vi värdar för en internationell kongress i Sverige för alla världens landskapsarkitekter tillsammans med Kenya, IFLA WC2023, och för en kongress för alla Europas inredningsarkitekter. Vi är också formellt en arrangör till världens största arkitektkongress i Norden, UIA2023 som Suzanne de Laval refererar till, som går av stapeln i juli, veckan efter almedalsveckan. 

En svårighet vi ser framförallt med UIA, men även delvis inom IFLA, är att de kan vara trögrörliga, konservativa och kostsamma.

I vårt internationella engagemang har vi fokus på Europa och Norden. En svårighet vi ser framförallt med UIA, men även delvis inom IFLA, är att de kan vara trögrörliga, konservativa och kostsamma.

Inom vår europeiska organisation ACE arbetar vi med upphandling, utbildning, den gröna omställningen och med solidariska frågor. Det är en snabb, effektiv och ändamålsenlig organisation. Nu är det vårt projekt vi har tillsammans med ukrainska arkitektföreningen om återuppbyggnaden som står i fokus för ACE:s arbete. Själva och genom ACE arbetar vi också med New European Bauhaus, för en internationell grön omställning.

Så, jag menar att Sveriges Arkitekters engagemang är både stort och tydligt. Under nästa år kommer medlemmarna se mycket mer av det då flera års förberedande arbete kan gå av stapeln i form av olika kongresser som jag hoppas lockar många av våra medlemmar!

Emina Kovacic är arkitekt SAR/MSA och ordförande i Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa