Gå till innehållet

”Var finns det inter­nationella engage­manget?”

Vi borde prioritera gränsöverskridande, internationellt samarbete och solidaritet före nationellt självförhärligande, skriver arkitekt Suzanne de Laval.

”Sustainable Futures – Leave no one behind” är temat för den internationella arkitektorganisationen UIA:s världskongress i Köpenhamn den 2–6 juli 2023. Hittills har vi medlemmar inte märkt någonting alls av eventuella diskussioner och förberedelser för hur Sveriges Arkitekter tänker bidra till kongressen. Medan den sponsrade Arkitekturgalan redan marknadsförs och den företagsinriktade Almedalsveckan kolliderar med kongressen. Jag efterlyser över lag ett mycket tydligare internationellt engagemang inom Sveriges Arkitekter. Att vi i en kuslig tid av nationellt självförhärligande i stället prioriterar gränsöverskridande, internationellt samarbete och solidaritet. 

Vilket är intresset hos Sveriges Arkitekter för att driva klimatfrågan i ett internationellt sammanhang? För att driva planeringsfrågor för ursprungsbefolkningar? Vilket är intresset att tillsammans med arkitekter från hela världen driva frågan om tillgänglighet för alla? För kulturminnesskydd och kulturell identitet? 

Jag vet hur angeläget det är att arkitekter i olika länder hjälps åt att driva frågorna.

Det här är exempel på teman för de internationella arbetsgrupperna inom UIA. Jag anser att Sveriges Arkitekter ska redovisa hur vi tillsammans med de övriga nordiska arkitektorganisationerna är representerade i UIA och vad som uträttas. Men Sveriges Arkitekter menar att organisationen prioriterar nordiskt och europeiskt samarbete, men även detta är ju okänt för medlemmarna. Exakt vad uträttas? 

Jag har själv erfarenhet av att representera de nordiska arkitektorganisationerna i en arbetsgrupp i UIA, Architecture and Children. Och jag vet därför hur angeläget det är att arkitekter i olika länder hjälps åt att driva frågorna. Inte minst är arbetsgrupperna till stöd för arkitekter i länder med auktoritära regimer för att göra frågeställningarna legitima. UIA betyder oerhört mycket i den kampen. 

Jag skulle önska att flera svenska arkitekter hjälpte till i detta arbete och jag är övertygad om att det finns många arkitekter med djupa kunskaper inom de olika specialområdena som är intresserade. Men då krävs ett tydligt ställningstagande från Sveriges Arkitekter att organisationens engagemang sträcker sig långt bortom galor och eventveckor.

Suzanne de Laval är arkitekt SAR/MSA.

Mer att läsa