Gå till innehållet

”Kollegor, metoo handlar om oss!”

Vi måste varje dag fråga oss själva vad vi har gjort för att aktivt bidra till att eliminera sexuella trakasserier och skapa en jämställd arbetsplats, skriver tretton företrädare för Arkitekt(h)en, Kvinnors byggforum och Sistaspikenikistan.

Med anledning av höstens Metoo-upprop och byggbranschens upprop Sistaspikenikistan publicerade tidningen Arkitekten tio berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp, skrivna och upplevda av arkitekter (se nr.12 som kom ut i december 2017). Sexuella trakasserier och övergrepp är det yttersta upprätthållandet av en ojämställd och ojämlik struktur. I alla skikt. I alla branscher. Så även i vår. Berättelserna i Arkitekten står inte enbart för sig själva, som enstaka händelser, utan vittnar om ett strukturellt problem.

Machokulturen inom byggbranschen har sedan länge varit känd. Arkitektkåren är en del av branschen och Metoo har visat att vi arkitekter är en del av problemet. Sexuella trakasserier, övergrepp, diskriminering och maktmissbruk förekommer även hos oss på våra kontor och i våra egna mötesrum. Berättelserna i Arkitekten har kommit från både privat och offentlig sektor och såväl yrkesverksamma som studenter och pensionärer representeras. Kvinnor, samt personer som inte definierar sig som män eller på annat sätt tillhör grupper som ofta är utsatta utsätts med andra ord för detta under hela yrkeslivet. Vem är det då som utsätter? Metoo har lett till att skulden läggs där den hör hemma, hos förövarna.

Metoo har också uppmärksammat något som benämnts som en tystnadskultur. Kvinnor och andra utsatta grupper ifrågasätts för att de inte anmäler förövare, trots att arbetsgivarna ofta har rutiner för hantering av sexuella trakasserier och övergrepp. En av berättelserna klargör tydligt vad detta beror på; det medför inga andra konsekvenser än att det riskerar ens egen karriär. Förutom sexuella trakasserier och övergrepp har flera av berättelserna vittnat om subtila kommentarer och härskartekniker som kvinnor och utsatta grupper behöver förhålla sig till dagligen. Berättelserna visar tydligt hur allt hänger samman.

Metoo handlar inte bara om någon annan. Det handlar om dig.

Om du aldrig fyller på kaffemaskinen så att din kvinnliga kollega alltid behöver ta sin arbetstid till det istället. Om du ber din kollega förbereda en presentation som du ska hålla. Om du alltid överskrider din tilldelade talartid på någon annans bekostnad.

Det handlar om dig.

Om du raljerar om jämställdhet och jämlikhet på jobbet. Om du drar ett skämt på någon annans bekostnad. Om du skrattar med när din kollega drar ett skämt på någon annans bekostnad.

Det handlar om dig.

Om du på personalfesten gör tvivelaktiga närmanden mot din kollega. Om du utan att agera ser på när din kollega gör tvivelaktiga närmanden. Om du ursäktar andras dåliga beteenden med att de inte menar något illa.

Det handlar om dig.

Om du säger: Men jag skämtade ju bara. Om du känner igen dig: det handlar om dig. Nu är det dags för förändring.

Om du är arbetsgivare behöver du dessutom granska dig själv och analysera på vilket sätt arbetsmiljön på din arbetsplats möjliggör trakasserier. Hur du som arbetsgivare jobbar för att utjämna strukturer, eliminera löneskillnader, bredda rekryteringen och arbeta för en jämn arbetsfördelning kan bidra till strukturell förändring. Lyfter du hela gruppens arbete eller premierar du det manliga geniet?

Chefer, det handlar om er.

Nyårslöfte och utmaning för oss alla är att varje dag fråga oss själva vad vi har gjort för att aktivt bidra till att eliminera sexuella trakasserier och skapa en jämställd arbetsplats. Bekräfta dina kollegor och ifrågasätt inte andras upplevda kränkningar. Att se att vi alla är en del av en och samma struktur ger oss möjlighet att aktivt förändra den.

Kollegor, det handlar om oss.

Arkitekt(h)en genom Karolina Wendel, Dafni Sarakinis, Gustav Magnusson, Nicole Parsi och Elin Strand Ruin

Kvinnors Byggforum genom Amanda Fröler, Irma Ortega, Julia Boström, Karin Lundgren, Lisa Palmér och Sofia Eriksson

#Sistaspikenikistan genom Emmelie Renlund och Cajsa Winge

Mer att läsa