Gå till innehållet

Vidga vyerna – sök ett stipendium

Är du sugen på en inspirationsresa eller att forska om ekologisk arkitektur? Det finns stipendier för det mesta, här listar vi 17 som är skräddarsydda för arkitekter och arkitektstudenter.

1. Richertska stiftelsen

För forskning, undervisning och utbildning inom miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik som bidrar till hållbar samhälls- och stadsutveckling. För forskare vid svenska högskolor och universitet. Ansökan senast 31 mars.

2. Stiftelsen till minne av Sara Birnbaum

För att möjliggöra internationellt utbyte för studenter på arkitektutbildningen vid Lunds universitet. Ansökan senast 3 april.

3. Anders Mortners Arkitektfond

Söks för ett särskilt projekt och ska användas till resor, studier eller annan verksamhet utomlands. För både yngre arkitekter och etablerade arkitekter. Ansökan senast 7 april.

4. Ivar och Anders Tengboms fond

För forskning, publikationer, uppmätningar eller jämförliga företag, gärna med ekologisk inriktning, med syfte att sprida kännedom om byggnadskonsten och dess värden. Ansökan senast 7 april.

5. Grepska fonderna

Stöd till gamla, sjuka eller funktionshindrade arkitekter eller deras anhöriga samt till efterlevande barn till arkitekter under 25 år. Ansökan senast 7 april.

6. Ernst M Frimans stipendiefond

För studieresor utomlands till arkitekter med examen från Chalmers. Ansökan senast 15 april.

7. ARQ Stiftelsen för Arkitektur

För forskningsprojekt inom arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. Ska främja samverkan inom praktik och akademi. Kan sökas av enskilda personer eller grupper på institutioner, organisationer och företag. Ansökan senast 24 april.

8. Leif Blomkvist forskningsstiftelse

För utbildning och forskning som främjar en hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Kan sökas av enskilda personer eller grupper som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning eller hållbar stadsbyggnad. Ansökan senast 30 april & 15 september.

9. Peter och Birgitta Celsings Stiftelse

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, främst inom “arkitektur och de bildande konsterna”, lämnar understöd för undervisning eller utbildning och främjar barns vård och uppfostran. Ansökan senast 30 april.

10. Martha & Dagny Larssons fond

Projekt- och resestipendium för landskapsarkitektstudenter. Studierna ska fokusera på viktiga aktuella frågor inom skånsk jordbruks- och trädgårdsforskning. Ansökan senast 7 maj.

11. Helgostipendier

För utbildnings-, utvecklings-, och forskningsprojekt på arkitekturområdet. Ska bidra till kunskap om den svenska byggnadskonsten. Sökande ska vara student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktisk verksam. Ansökan senast 7 juni.

12. Fellenius stiftelse

För avgående arkitektstudenter på KTH som utmärkt sig för ”framgång i studier och för praktiskt anlag samt ådagalagt flit och ett hedrande uppförande”. Ansökan senast i september, datum kommer.

13. Arkus

Arkus främjar praktiknära kunskapsutveckling via projektanslag och publicering. Arbetet ska vara till nytta för aktörer som producerar arkitektur. Öppet för alla sökande. Ansökan senast 1 oktober.

14. Helgo Zetterwalls fond

Till arkitekter som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp. Arkitekten ska vara svensk medborgare och ha fått utbildning i Sverige eller arbetat här minst fem år. Även till hjälpbehövande änkor/änklingar och efterlevande minderåriga barn efter arkitekter. Ansökan senast 16 oktober, datum kommer.

15. Einar Mattssons stiftelse för bygg- och fastighetsforskning

Till byggnads- och bostadsforskning som utvecklar byggteknik och fastighetsförvaltning, samt granskning av kommunala och statliga bestämmelsers inverkan på dessa områden. Studierna kan bedrivas inom eller utom Sverige. Ansökan senast i oktober, datum kommer.

16. Wernstedtska resestipendiet

Avser en längre sammanhängande vistelse utomlands. För arkitekter med konstnärlig begåvning eller anlag för vetenskaplig forskning, som avlagt examen vid Chalmers tekniska högskola och är yngre än 35 år. Ansökan senast i november, datum kommer.

17. MEM:s resestipendium

Resestipendium till en teckningsbegåvad arkitekt i början av karriären eller en arkitektstuderande vid KTH, LTH, Chalmers, BTH, SLU, HDK, UMA eller Konstfack. Ansökan senast i november, datum kommer.

Fler stipendium!

I detta inlägg listas ytterligare 21 återkommande stipendium för arkitekter och studenter. Dubbelkolla ansökningsdatumen om du funderar på att ansöka.

Mer att läsa