Gå till innehållet

”Vi vill ge er arkitekter råg i ryggen”

Spjutspetsarkitektur i socialt utsatta områden och ökat fokus på kvalitet. Det blev ingen presentation av regeringens nya arkitekturpolitik när Alice Bah Kuhnke, Peter Eriksson och Karolina Skog besökte Sveriges Arkitekters scen i Almedalen, men de tre statsråden gav några fingervisningar.

Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling att se ut? Det var rubriken för Sveriges Arkitekters sista Almedalsseminarium, som också lockade en rekordstor publik.

Men någon dragning kom aldrig; allt kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) och miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog (MP) lovade var att den nya politiken kommer presenteras i ”närtid”.

De tre ministrarna gav ändå några antydningar om innehållet. Alice Bah Kuhnke sade att hon ville ge konsten och kulturen mer plats i den gestaltade livsmiljön och underströk vikten av att de tre statsråden nu gör gemensam sak.

– Att vi jobbar så samlat är det som borgar för att det faktiskt ska bli ett positivt resultat, sade hon.

Peter Eriksson lyfte behovet av en riksarkitekt och att positionen placeras på Boverket.

– Vi kan inte bara syssla med regler och kvantitet. Särskilt nu när vi går över till ett mer industrialiserat byggande är det viktigt att vi betonar arkitekturen, sade han.

Även Karolina Skog pratade om vikten av kvalitet nu när det ska byggas så oerhört mycket.

– Det innebär en fantastisk möjlighet att göra det bra och göra det rätt. Genom att lyfta upp kvaliteten vill vi ge råg i ryggen åt alla er som arbetar med det här, sade Karolina Skog.

Samtalet om arkitektonisk kvalitet välkomnades av Sveriges Arkitekters ordförande Louise Masreliez som samtidigt poängterade att även industriellt framtagna byggnader måste anpassas till platsen.

– Vår gemensamma offentliga miljö måste gå hand i hand med den industriella produktionen av byggnaderna. Annars är risken stor att vi står med stadsmiljöer som inte riktigt håller måttet, sade hon.

Även Lena Andersson vid Älvstranden utveckling tog tillfället i akt att diskutera synen på kvalitet.

– Det stora medskicket jag skulle vilja göra är att det som kostar är inte att satsa på kvalitet utan att inte göra det, sade hon.

Att staten borde ge sina fastighetsbolag direktivet att gå i bräschen med goda exempel och visa hur arbetet kan gå till var något som Daniel Markström på Jernhusen lyfte.

– Att ni leder genom att vara gott föredöme själva tror jag är rätt väg framåt, och det kostar ingenting, kommenterade han.

Avslutningsvis gav Karolina Skog publiken en sista och något mer konkret hint om innehållet i den nya arkitekturpolitiken när hon förklarade att hon ville ta ut ”det som är riktigt spjutspets” att arbeta med i landets mest socialt utsatta områden.

– Jag ser framför mig att vi samlas med allt vårt kunnande och engagemang i de områdena och gör dem gemensamt riktigt bra, sade hon.

Mer att läsa