Gå till innehållet

”Vi måste se styrkorna i det befintliga”

Malmös stadsarkitekt Finn Williams är mitt uppe i förberedelserna för stadens arkitektursatsning Malmö in the making. Stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen och dess befintliga värden är i fokus.

Köpenhamn är 2023 års arkitekturhuvudstad och flera stora evenemang planeras under arkitekturåret som fått namnet Copenhagen in common. Bland annat den stora arkitekturkonferensen Sustainable cities den 2–6 juli.

Även Malmö är med på ett hörn, med satsningen Malmö in the making.

En del av Malmö in the making är Power of places, en utlysning som Malmö stad gör tillsammans med Arkdes och Malmö förskönings- och planteringsförening.

– Här söker vi två tvärdisciplinära team på två till fyra individer som ska arbeta med två områden: Rosengård och Nyhamnen. Teamen kommer att arbeta nära våra egna tjänstepersoner som jobbar med den långsiktiga stadsutvecklingen av områdena, säger Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö.

Minst en av personerna i teamet ska ha gestaltningskompetens och uppdraget är att inventera och analysera de värden som finns i Nyhamnen och Rosengård idag.

I framtiden kommer det inte att vara någon stor skillnad mellan utveckling och förvaltning. Vi måste lära oss att ta hand om det som redan finns.

Finn Williams

– I framtiden kommer det inte att vara någon stor skillnad mellan utveckling och förvaltning. Vi måste lära oss att ta hand om det som redan finns och se styrkorna i det befintliga, i stället för att bara tänka att vi måste börja från början och tillföra något helt nytt.

Rosengård och Nyhamnen är olika områden, men Malmö har lika höga ambitioner med båda, enligt Finn Williams.

– Malmös styrka är vår mångfald och vi måste kunna läsa och förstå de här områdena med samma känslighet och noggrannhet som när vi arbetar med väldigt gamla kulturmiljöer.

Teamen ska ta fram en form av prototyp som kan bli en utgångspunkt för det vidare arbetet med att utveckla stadsdelarna.

– Det handlar inte om att skapa en paviljong som försvinner efter ett år, utan om något som visar i vilken riktning området kan utvecklas framöver, säger Finn Williams.

En annan del av Malmö in the making är en serie branschdialoger som ska handla om sambanden mellan stadsutveckling, den offentliga miljön och kulturen.

– De frågor vi kommer att diskutera är hur vi kan förstå och ta vara på Malmös identitet, och säkerställa konstens och kulturens plats.

En tredje del är mer riktad till allmänheten, en form av arkitekturfestival som ska äga rum under september. Här kan alla intresserade aktörer komma med förslag.

– Vi ser framför oss cirka 30 evenemang. Det kan vara allt från stadsvandringar som leds av barn till olika workshops. Det viktigaste är att det handlar om arkitekturens betydelse för Malmöbornas vardag och hur vi alla kan påverka stadsutvecklingen.

Än så länge återstår det dock en del arbete med Malmö in the making.

– Själva programmet kommer inte att vara färdigt förrän om några månader. Vi vill vara öppna för förslag till olika programpunkter, från exempelvis arkitektkontor, säger Finn Williams.

Om Rosengård och Nyhamnen

Rosengård består av miljonprogramsbebyggelse från 1960- och 1970-talen, samt av villaområden och stora grönstråk. De närmaste decennierna ska området få 2 800 nya bostäder.

Nyhamnen ligger i direkt anslutning till både Malmö C, hamnen och havet. Ambitionen är att området ska ta en ledande roll inom klimatomställningen och visa på hållbara lösningar som kan skalas upp. Den sista etappen ska byggas ut 2040–2050.

Här kan man läsa mer om utlysningen som är öppen till 12 februari.

Mer att läsa