Gå till innehållet

Utvecklingen av Frihamnen kan försenas ytterligare

Jubileumsåret 2021 har den välkända bastun fått sällskap av ett nytt utomhusbad, en park och 800 tillfälliga bostäder. Resten av bebyggelsen i Frihamnen i Göteborg dröjer – de ekonomiska kalkylerna avgör hur länge.

Lagom till stadens 400-årsfirande skulle också 3 000 bostäder och ett tillbyggt Magasin 113 stå klara. Staden skulle visa upp början på en helt ny stadsdel, efter en lång planprocess som kammade hem Planpriset 2016.

Men hösten 2017 pausades arbetet med detaljplanen för etapp ett, strax innan granskningsskedet. Älvstranden Utveckling, som äger stora delar av marken, ville säkra ekonomin och ta fram en ny struktur för hela Frihamnen.

Under 2018 och 2019 har stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling fördjupat sig i knäckfrågor som stråk och noder, klimatanpassning, exploateringsgrad och social infrastruktur.  Arbetet har resulterat i ett nytt förslag, den så kallade Femte strukturen.

I december, efter två bordläggningar av ärendet under hösten, fattade byggnadsnämnden beslut om uppdatering av planprogrammet från 2014. Bland annat ska relationen mellan nyttor och kostnader redas ut.

Att exploateringskalkylen går ihop är avgörande för om arbetet med den första detaljplanen, som omfattar de inre delarna av Frihamnen, ska återupptas.

– Hela syftet med uppdateringen av programmet är att klargöra vad som kan göras med ekonomisk balans. Sedan får vi fatta beslut om vad vi går vidare med – och framförallt vad vi inte går vidare med, säger byggnadsnämndens ordförande Hampus Magnusson (M).

Under hösten har 800 tillfälliga bostäder börjat byggas på Kvillepiren, och strax intill byggs den första delen av Jubileumsparken. I början av 2020 väntas Smyrnaförsamlingen få bygglov för en stor kyrka med planerad inflyttning hösten 2022.

Mer att läsa