Gå till innehållet

Utvalt: Nio intressanta seminarier i Almedalen

Utbudet under Almedalsveckan är enormt, så vad sägs om lite hjälp att sålla? Här är nio seminarier om viktiga frågor.

1. Hur är läget? Om markfrågans betydelse för bostadsbyggandet

Är det brist på mark eller är det rätt lägen som saknas? Hur ser olika aktörer på markfrågan och hur kan man tillsammans hitta vägar framåt?

Arrangör: Bo Klok

När: 4 juli 10:00–11:00

Var: Bo Klok-huset, Strandvägen, H503

 

2. Dags för en ny social bostadspolitik

Vilken väg ska Sverige gå? Mot den tyska modellen med social housing, den norska modellen med en social ägarmarknad eller ska vi helt enkelt sänka kraven på våra bostäder?

Arrangör: Veidekke

När: 4 juli 10:00–11:15

Var: Utomhusträdgården, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

 

3. Sociala klausuler i offentlig upphandling – vad har de bästa upphandlingarna gemensamt med varandra?

Vad är egentligen bra, hållbara upphandlingar? Tre exempel ges där de sociala vinsterna varit tydliga. Vad har de gemensamt?

Arrangör: NCC

När: 4 juli 15:00–15:35

Var: NCC Dome of Visions, Strandvägen, H506

 

4. Behöver bra arkitektur vara dyrt? Om potentialen i typhus på rätt sätt

Att skapa bra arkitektur behöver inte vara kostsamt. Genom att titta på typhusen kan vi se hur man når hållbara livsmiljöer.

Arrangör: Sveriges Arkitekter

När: 4 juli 15:00–15:50

Var: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A

 

5. Bygga med naturen som coach

En serie föredrag som handlar om att bygga, bo och leva inspirerad av naturen. Vi visar de goda exemplen med förnybara, klimatsmarta och kvalitativt bättre material och system.

Arrangör: Nätverket för Byggekologi

När: 5 juli 13:00–15:00 och 6 juli 10:00–12:00

Var: Innergården, Södertorg 17

 

6. Får alla unga plats i bo(stads)byggandet?

Unga är en av de grupper som drabbas hårdast av bostadsbristen. Nu ska det byggas 700 000 bostäder, men vilka kvaliteter åsidosätts när vi tvingas bygga snabbt?

Arrangör: Arkitektstudenterna

När: 5 juli 15:00–15:45

Var: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A

Är vårt sätt att bedriva stadsbyggande i Sverige hopplöst på efterkälken?

 

7. Många stadsbyggnadsprojekt drivs fortfarande med uråldriga metoder. Är nya arbets- och yrkesformer svaret på hur vi ska skapa större långsiktiga värden?

Arrangör: Nätverket för värdeskapande stadsbyggande

När: 6 juli 16:00–19:00

Var: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A

Arkitektur för läkande och lycka – hur kan den byggda miljön ge oss bättre livsvillkor?

 

8. Hur kan vi med en mer genomtänkt boende- och vårdarkitektur börja se bostadsbyggandet som en långsiktig och värdeskapande samhällsinvestering?

Arrangör: Chalmers, Västsvenska Arenan

När: 8 juli 09:00–09:45

Var: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H542

 

9. Hur löser arkitekterna bostadskrisen?

Sju representanter för framgångsrika arkitektföretag står på scenen för att berätta om hur vi kan lösa bostadsbristen.

Arrangör: Business Arena, Fastighetsnytt

När: 8 juli 11:45–13:00

Var: Business Arena Almedalen, Strandgatan 9

Mer att läsa