Gå till innehållet

Utländska arkitekter kan få tillfälliga medlemskap

Över 500 utländska arkitekter har fått sina utbildningar erkända i Sverige sedan år 2010. Nu erbjuder Sveriges Arkitekter tillfälliga medlemskap till dem som fortfarande väntar på att få sin examen godkänd av Universitets- och högskolerådet.

Hittills i år har 99 utländska arkitekter fått sin arkitektexamen erkänd av Universitets- och högskolerådet. Det är 32 personer fler än vid samma tid förra året. Nästan hälften av arkitekterna har utbildningar från Syrien.

Allt fler nyanlända arkitekter vill också bli medlemmar i Sveriges Arkitekter. Men eftersom medlemskapet kräver akademisk examen som motsvarar den svenska arkitektexamen och eftersom Universitets- och högskolerådets granskning av examina kan ta upp till ett år, har förbundets styrelse beslutat att inrätta ett tidsbegränsat medlemskap för dem som skickat in sina handlingar till myndigheten men fortfarande väntar på beslut.

– Det finns yrkesverksamma arkitekter som inte har kunnat bli medlemmar för att deras utländska examen ligger och väntar på validering, säger Ulrika Nyh, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

Universitets- och högskolerådet bedömde förra året totalt mer än 8 500 utländska akademiska examina. Bland dessa fanns 112 arkitekter som fick sin utbildning erkänd. Länder som toppar statistiken är, förutom Syrien, även Iran, Irak, Ryssland, Polen och Storbritannien.

Universitets- och högskolerådet kan inte redovisa hur många potentiella arkitekter som är under bedömning men troligtvis kommer det slutliga antalet för 2016 att innebära en ökning från förra året.

– Antalet arkitekter följer ganska väl vår generella ärendeökning. Jag tror mellan tummen och pekfingret att vi kommer att bedöma cirka 130 mot arkitektexamen i år, säger Cecilia Ulfsdotter, enhetschef på avdelningen för bedömning av utländsk utbildning vid Universitets- och högskolerådet.

Det är alltså dem som fortfarande väntar på att få sin examen erkänd som kan komma i fråga för det tillfälliga medlemskapet i Sveriges Arkitekter och därmed, likt ordinarie medlemmar, få förbundets hjälp med till exempel anställningsavtal och löneförhandlingar.

– De med tidsbegränsade medlemskap har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Om deras examen är godkänd efter tolv månader blir de ordinarie medlemmar. Om inte avslutas medlemskapet, säger förbundsjurist Ulrika Nyh.

Så funkar tidsbegränsade medlemskapet i Sveriges Arkitekter:

  • Förutsättningen för tidsbegränsat medlemskap är att en fullständig medlemskapsansökan har gjorts och att förbundet har gjort en bedömning att det är rimligt att en positiv bedömning kan göras av Universitets- och högskolerådet, till exempel att utbildningen är femårig på universitetsnivå och att arkitektur bedöms stå för den huvudsakliga delen av undervisningen.
  • Medlemskapet begränsas till 12 månader.
  • Medlemmen har samma rättigheter som skyldigheter som övriga medlemmar under det tidsbegränsade medlemskapet.
  • Medlemmen får använda medlemskapstitel, men inte yrkestitel.
  • Medlemmen har inte rätt till inkomstförsäkring under det tillfälliga medlemskapet men kan tillgodoräkna sig med sin tid som tillfällig medlem för att uppfylla kravet på tolv månaders medlemskap i förbundet när medlemskapet övergår i aktivt medlemskap.
  • Om medlemmen inte kan uppvisa en positiv utvärdering från Universitets- och högskolerådet efter 12 månader avslutas medlemskapet.
  • Reglerna om tillfälligt medlemskap gäller från och med 1 juli 2016.

Mer att läsa