Gå till innehållet

Uppsala tar fram policy för bättre arkitektur

Uppsala vill bli tydligare med vad man förväntar sig av dem som utvecklar och bygger i staden. 

– Processen som ska leda fram till en egen arkitekturpolicy är lika viktig som själva dokumentet, säger Ulla-Britt Wickström, planeringschef i Uppsala. 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en policy ska tas fram. Vad händer nu?

–Vi ska bemanna en projektgrupp som på allvar kan komma igång efter sommaren. Det kommer att ta minst ett år att ta fram policyn. Det är ingen quick fix som man ställer i bokhyllan utan ett samtal som ska leda fram till en gemensam syn på viktiga kvalitetsfrågor i arkitekturen. Det handlar om att trigga alla aktörer, de som utvecklar projekt och engagerar sig i stadsbyggnad, att göra arkitekturen till en viktig komponent.

Så ni vänder er särskilt till byggherrar och projektutvecklare?

– De är jätteviktiga eftersom de är extremt starka i Sverige. Ett sätt är att lyfta arkitekterna till viktigare samtalspartners, att man talar om arkitektoniska värden hela vägen i projekten. Idag blir det ofta stafettlopp som är ogynnsamma för helheten.

Som att arkitekten som ritat bygglovet blir ersatt av en annan när det är dags för bygghandlingar?

– Ja, det är ett exempel som är jättegraverande. Vi som stad ser allvarligt på att man utvecklar ett projekt som möjliggör detaljplan och sen byter arkitekt och kommer tillbaka med något helt annat. Det finns ju en kvalitetsnivå som man har förbundit sig att hålla. Det sker inte av illvilja utan på grund av att man inte förstår hela vidden av en sådan hantering. Vi kan inte säga att man inte får byta arkitekt i ett projekt men man kan hantera den typ av logiska kullerbyttor som det är att till exempel handla upp projekteringen till lägsta pris. Det händer ju mycket med ett projekt från det att man fått bygglov till dess att det står klart.

Vad ska policyn innehålla?

–Vi ska bli tydliga med vad vi förväntar oss av det som byggs och vad som är viktiga karaktärer i Uppsala, som vi inte vill bygga bort. Däremot ska vi inte tala om hur husen ska se ut.

Mer att läsa