Gå till innehållet

Uppmärksammade Stockholmskiosker slutade i förråd

Stockholms stads arkitekttävling för mobila paviljonger fick stor uppmärksamhet. De skulle massproduceras och göra kioskdrivandet enklare. Tre år senare är en i bruk och sex ligger nedpackade.

Tre vinnare valdes bland närmare 150 bidrag i tävlingen som arrangerades av Stockholms fastighetskontor i samarbete med Sveriges Arkitekter 2013. Planen var att paviljongerna skulle ersätta många av stans kiosker som riskerade att stängas på grund av ett nytt regelverk för tillfälliga bygglov.

Men efter att tävlingen avgjorts och sju kiosker byggts används i dag en som biljettlucka vid Vanadisbadet i Vasastan, de andra har bara använts vid enstaka evenemang.

– När vi jobbade vidare med dem insåg vi att det är väldigt komplext med upplåtelser och tillfälliga bygglov. De var ju tänkta att vara mobila men de är dyra att flytta och hyrorna blir för höga om de bara kan stå på samma ställe en kortare tid. Någon massproduktion har aldrig varit aktuell för oss, vi kan inte ha en tillverkande industri på det sättet, säger Linda Laine, pressansvarig på Stockholms fastighetskontor.

Arkitekttävlingen och produktionen av kioskerna kostade staden totalt 4,5 miljoner kronor. Enligt fastighetskontorets beräkningar uppgår nyttan hittills till 2,5 miljoner kronor. De tittar fortfarande på om paviljongerna som redan är byggda går att ställa upp på deras egen mark.

Saga Karlsson är en av arkitekterna bakom bidraget Dalahästen, ett av de tre som vann. Hon tycker att det är tråkigt att det inte har blivit mer av projektet.

– När man lägger ner så mycket tid på något så vill man ju att det blir något sedan. Men det är väl så det ofta är i tävlingar och något man får räkna med om man deltar, det är ju upp till arrangören att bestämma hur den går vidare.

Det var framförallt Liberalerna som drev kioskprojektet. Richard Bengtsson (L) vice ordförande i fastighetsnämnden hoppas ännu på en fortsättning.

– Levande kiosker behövs i stadslivet. Idén är bra, att skapa en modell som håller hög kvalitet och är en markör för Stockholm.

Han är kritisk till att projektet har stannat av.

– Det var en ganska stor satsning som gjordes. Sedan har det inte hänt så mycket och det tycker jag är synd. Jag har gjort en skrivelse till förvaltningen att de redovisar hur arbetet ser ut, vad som hände och vilka möjligheter de ser för att fullfölja planen.

Var det ett förhastat beslut att ta fram kioskerna?

– Det kan jag inte bedöma. De sägs att de är för dyra, men det måste ju kopplas till den lilla omfattningen som de gjorts i nu. Jag tror att man måste gå vidare med dem innan man kan avgöra det, säger Richard Bengtsson.

Dalahästen

Saga Karlsson och Linda Ruhwald, då Oredsson, är arkitekterna bakom Dalahästen.

Stadsreflektioner, den modell som i dag står vid Vanadisbadet i Stockholm.

Stadsreflektioner, den modell som i dag står vid Vanadisbadet i Stockholm, är ritad av Renato Adriasola, Camilla Lundberg och Hanna Skoglund.

Mer att läsa