Gå till innehållet

UMA:s forskarutbildning läggs ner

Umeå universitet hinner inte i tid åtgärda bristerna som Universitetskanslerämbetet pekat på och lägger istället ner forskarutbildningen på Arkitekthögskolan, UMA. Men enligt ledningen ska den byggas upp igen inom ramen för ett nytt konstnärligt centrum.

Det var i maj förra året som Universitetskanslerämbetet, UKÄ, presenterade sin granskning där kvaliteten på UMA:s forskarutbildning ifrågasattes. Umeå universitet fick då ett år på sig att vidta åtgärder för att få behålla rätten att utfärda examen för doktorander i arkitektur. Bland annat krävde UKÄ en femårig strategisk plan samt en analys och åtgärder med anledning av tidigare konflikter som ledde till att fyra doktorander valde att lämna UMA i juni 2016.

Nu uppger universitetet att man inte hinner vidta de efterfrågade åtgärderna i tid och att man istället lägger ner forskarutbildningen.

Ana Betancour är prefekt på UMA. Hon hänvisar till Umeå universitets utredning om att samordna institutionerna inom Konstnärligt campus, där Arkitekthögskolan ingår.

– Denna process har tagit längre tid än vad som först föreslogs och på grund av detta togs beslutet att lägga ner forskarutbildningen i arkitektur och bygga upp den när den nya modellen klargjorts, säger Ana Betancour.

Den 3 april i år fattade så Umeå universitets styrelse beslut om den framtida organisationen av de konstnärliga verksamheterna. Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet och Institutionen för estetiska ämnen kommer att ingå i ett gemensamt centrum, Umeå Arts Center, från den 1 januari 2020. Centret ska, enligt presentationen som hölls på UMA den 5 april, fungera som stödstruktur och gemensam plattform för forskning och utbildning.

– Arkitekthögskolan ser positivt på att det nu finns klarhet i strukturen och kommer att delta i att bygga upp forskarmiljön och en ny forskarskola inom de ramar som sätts upp för centrumet, säger Ana Betancour.

Mer att läsa