Gå till innehållet

”Trovärdigheten är en tidnings hela valuta och existensberättigande”

Kerstin Brunnberg är föreslagen som ny ordförande i styrelsen för Arkitektur förlag. Hon efterträder arkitekten Ola Andersson som nyligen avgick i protest.

– Jag har tackat ja till att stå till förfogande. Som journalist hoppas jag kunna bidra till att Arkitektur förlag går bra. Arkitektur är ett underbevakat område idag och det känns bra att kunna vara en del i att förmedla ämnet.

Kerstin Brunnberg är journalist och har tidigare bland annat varit vd för Sveriges Radio, senast har hon varit tf chef på Arkdes. Hon föreslås ersätta arkitekten Ola Andersson som nyligen avgick som ordförande i protest mot att Arkitektur förlag sagt upp sitt kontrakt på nuvarande lokaler för att diskutera möjligheten att hyra lokaler av förlagets ägare, Sveriges Arkitekter. Han ansåg att tidskriften då skulle ha svårt att bibehålla sin ställning som oberoende kulturtidskrift.

– Jag är inte rädd för att förlaget sitter i samma lokaler som ägaren, men det betyder inte att jag tar lätt på frågan. Jag vill gärna diskutera de här frågorna och medverka så långt jag kan för att försvara tidskriften Arkitekturs redaktionella oberoende. Trovärdigheten är en tidnings hela valuta och existensberättigande, säger Kerstin Brunnberg.

Hon poängterar att ansvaret för att bevaka tidningens journalistiska integritet ligger hos både den enskilde journalisten och hos ägaren och att det blir särskilt viktigt när redaktionen sitter nära rent fysiskt.

– En journalist blir påverkad från alla håll och måste ha en egen ryggrad och stå för sin egen text. Men det ligger också hos ägaren att upprätthålla en brandmur mot tidningen, vilket jag tycker verkar vara fallet. Och journalisten måste få förutsättningar att bedriva sitt arbete, tillräckligt med tid och tillgång till personer att ställa frågor till. Och egna intäkter stärker tidskriftens självständighet, säger hon.

Jag vill gärna diskutera de här frågorna och medverka så långt jag kan för att försvara tidskriften Arkitekturs redaktionella oberoende.

Kerstin Brunnberg

Arkitektur förlags vd Malin Nasiell tycker att frågan om förlagets oberoende och den journalistiska integriteten är viktig, men är inte heller orolig. Hon poängterar att beslutet om förlagets flytt till Sveriges Arkitekters lokaler inte är taget men att förlaget undersöker möjligheten.

– Det lutar åt att vi kommer att anta erbjudandet. Vi skulle då halvera våra lokalkostnader också genom att kunna samordna en del administrativa funktioner. Däremot diskuteras än så länge inte en gemensam ekonomi. Det finns inga verktyg för att kliva in och styra vår verksamhet, säger hon.

Med lägre lokalkostnader vill Malin Nasiell satsa mer på förlagets bokutgivning och utvidga uppdragsverksamheten.

– På tre till fem år vill jag bygga upp en gedigen bokutgivning kring arkitektur på 10-12 boktitlar per år, säger hon.

Kerstin Brunnberg

Kerstin Brunnberg är journalist med mångårig erfarenhet som bland annat vd för Sveriges Radio, styrelseordförande i Statens Kulturråd och tf chef för Arkdes (2014–2016).

Mer att läsa